Sökning: "installations"

Visar resultat 11 - 15 av 545 uppsatser innehållade ordet installations.

 1. 11. Den automatiserade byggproduktionens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Justus Saldeen; Ludvig Jansson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Supply chain; Försörjningskedja; Logistik; Materialflöde; Informationsflöde; Digitalisering; BIM; 4D BIM; Lean; JIT; Gipsskiva; Gips.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur en automatiserad process kan implementeras i dagens byggindustri. Vidare undersöker studien hur en automatiserad process försörjningskedja bör/kan utformas. LÄS MER

 2. 12. Egyptomania in Hellenistic Greece : A study based on water in the cult of Isis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Alexandra Boender; [2019]
  Nyckelord :Isis; water; sanctuary; hellenistic; greece;

  Sammanfattning : The present study examines the function and religious symbolism of water in the Isis sanctuaries in Hellenistic Greece. This is achieved through a survey of all the Isis sanctuaries in Greece dating to the Hellenistic period and the water installations. LÄS MER

 3. 13. Bifacial photovoltaic systems established in a Nordic climate : A study investigating a frameless bifacial panel compared to a monofacial panel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kristin Boman; Ida Adolfsson; Sofia Ekbring; [2019]
  Nyckelord :Bifacial; Photovoltaic; PV; PV system; Monofacial; Frameless; Nordic; Nordic climate; Sweden; Uppsala; Enköping; Snow; Frame; solar parks; solar park; solar energy;

  Sammanfattning : The aim with this project was to study the power output from a frameless bifacial photovoltaic (PV) system relative to a traditional monofacial PV system with a frame. A general overview of how the geographical conditions affects the energy utilization of different PV systems is investigated throughout the project. LÄS MER

 4. 14. Utökad nytta av befintligt energilager

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energilager; Batterilager; Elnät;

  Sammanfattning : The electrical grid is facing a modernization due to installations of intermittent energy production from wind and solar energy. Energy storage fulfills an important role in this modernization, with potential to store overproduced electricity and use it at a later time. LÄS MER

 5. 15. BYGGNADSTEKNISKA LÖSNINGAR VID PÅBYGGNAD AV BOSTÄDER PÅ PARKERINGSHUS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Stina Lans; Albin Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Densification; Three-dimensional building; 3D Building; Roof stacking; Parking garage; Construction reinforcement; BBR; Förtätning; Tredimensionell fastighetsbildning; 3D-Fastighetsbildning Våningspåbyggnad; Parkeringshus; Parkeringsgarage; Förstärkningsarbete; BBR;

  Sammanfattning : Syfte: I Sverige råder det en stor bostadsbrist. En lösning för att skapa nya bostäder i tätbebyggda områden är vertikal förtätning. Detta kan ske via våningspåbyggnad av bostäder på parkeringshus. Denna typ av påbyggnad ställer dock krav på den befintliga byggnaden. LÄS MER