Sökning: "installations"

Visar resultat 21 - 25 av 552 uppsatser innehållade ordet installations.

 1. 21. Arbetsflöde för automatgenerering av objektinformation för järnvägsanläggningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mansour Yeldico; Fadi Yeldico; [2019]
  Nyckelord :Object information; automatic generation; workflow; Building Information Modeling; Objektinformation; automatgenerering; arbetsflöde; Byggnadsinformationsmodellering;

  Sammanfattning : I Sverige ställer Trafikverket krav på hur dokumentationen för projekteringen av järnvägsanläggningar ska presenteras. Dessutom har Trafikverket krav på hur informationen om järnvägsritningarnas objekt ska redovisas. Ett område som påverkar arbetsmetodiken är Byggnadsinformationsmodellering (BIM). LÄS MER

 2. 22. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 3. 23. Techno-economic evaluation of a floating PV system for a wastewater treatment facility

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Bruno Paixão Martins; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasing capacity of floating photovoltaic technology (FPV) has been deployed in the past five years, showing an alternative to countries with small surface areas to take advantage of man-made water bodies to install solar power. Furthermore, regions where land area is primarily geared towards other uses such as agriculture or are located in large urban centers are also a target for these installations, as land costs tend to be a relevant share of the investment on a solar energy project. LÄS MER

 4. 24. Faktorer och aspekter att beakta vid solcellsinstallationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Oscar Davidsson; Marcus Obrelius; [2019]
  Nyckelord :solar energy; solar cells; solar cell park; buildings; integration; electricity production; design; Solenergi; solceller; solcellspark; bebyggelse; integrering; elproduktion; gestaltning;

  Sammanfattning : Människans energianvändning måste förändras. Mer än 80 % av den primära energianvändningen är i dagsläget baserad på fossila bränslen. För att uppnå en mer hållbar klimatutveckling måste en större del av energianvändningen framställas av förnybara energikällor, exempelvis solenergi. LÄS MER

 5. 25. Hantering och modellering av laserskanningsdata i FME : Automatisering av modellering av tunnlar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Lindqvist; Jesper Pantesjö; [2019]
  Nyckelord :automation; FME; LAS; point cloud; modeling; CAD; Poisson; tunnels; laser data; automatisering; FME; LAS; punktmoln; modellering; CAD; Poisson; tunnlar; laserdata;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschens implementering av BIM har resulterat i ett ökat behov att digitaliserat relationsunderlag. Äldre relationshandlingar, som mestadels utgörs av pappersritningar, saknar digitala motsvarigheter vilket gör att insamlingar av ny information, från pappersritningar, kan bli aktuell. LÄS MER