Sökning: "installationsmetoder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet installationsmetoder.

 1. 1. Kabelförläggning i mark

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Bashar Kaddori; [2017]
  Nyckelord :Underground installation of cables; installation methodes; cable protections; cables in pipes; power cables; OPI- canalisation; Kabelförläggning i mark; installationsmetoder; OPI-kanalisation; kabelskydd; kablar i rör; tunnlar; kraftledningar; regionnät; lokalnät; deformerade rör.;

  Sammanfattning : Examensarbete utfördes hos konsultföretaget WSP Group- Stockholm med syftet att identifiera och hitta förläggningsmetoder som underlättar förläggning av kablar idag och i framtiden. Examensarbetet fokuserar bara på regionnät och lokalnät i storstäder men med inslag av stamnät. LÄS MER

 2. 2. Förpackning av keramiska substrat

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jan Karlsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om forpackning av keramiska substrat. Canning ar det universellanamnet pa forpackning av keramiska substrat. Keramiska substrat kan vara katalysatorer ellerpartikelfilter som anvands som ett efterbehandlingssystem i bensin och Diesel applikationer.Examensarbetet genomfordes hos Scania CV AB. LÄS MER