Sökning: "instant messenger"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden instant messenger.

 1. 1. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 2. 2. Feedback-funktionalitet i instant messaging: en designstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Davrin; Karolin Valaszkai; [2018]
  Nyckelord :instant messaging; läskvittens; läskvitto; messenger; senast aktiv; read receipts; ux; ux-design;

  Sammanfattning : Studien undersöker Facebooks instant messaging-applikation Messenger med syfte att lokalisera de komponenter som skapar friktion i kommunikationsflödet mellan sändare och mottagare för att i sin tur undersöka hur dessa kan reduceras för att optimera gränssnittets samtliga funktionaliteter. Tidigare forskning visar att feedback-funktioner som berättar för användaren när meddelanden är lästa och när andra användare är aktiva skapar ett så kallat “social pressure” som gör att mottagaren känner sig pressad till att svara och sändaren är angelägen om att få svar. LÄS MER

 3. 3. Nyanserna i en emoticons leende : En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Rönn; [2017]
  Nyckelord :computer-mediated communication; CMC; asynkron chatt; synkron chatt; instant messaging; chattspråk; emoticon; onomatopoetiska uttryck; formellt skriftspråk; talspråk; Facebook Messenger; interaktionsmedier; verksamhetsramar;

  Sammanfattning : Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. LÄS MER

 4. 4. Elektronisk media och dess inverkan på kreativitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magnus Larsson; [2014]
  Nyckelord :divergent thinking; electronic media; Creativity; MTUAS; CBI; divergent tänkande; elektronisk media; Kreativitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how students' creativity is affected by the use of Instant Messenger and electronic media. The hypotheses were that students who use Instant Messenger will underperform on creativity tests, and that there is a negative relationship between high media usage and performance on creativity tests. LÄS MER

 5. 5. ”Man behöver inte folks nummer längre” : En studie om hur studenter använder meddelandekommunikation via smartphones

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ellinor Diring; Simon Sundelin; [2013]
  Nyckelord :Application; asynchronous communication; communication; Facebook messenger; instant messaging; phatic communication; private message; smartphone; SMS; social games; social media; two-way communication.; Applikation; asynkron kommunikation; Facebooks meddelandefunktion; fatisk kommunikation; kommunikation; privat meddelande; smartphone; SMS; snabbmeddelande; sociala medier; sociala spel; tvåvägskommunikation.;

  Sammanfattning : How do young adult students communicate through their smartphones today? Which applications and features do they choose? What motivates their choices for the various possible situations? In this paper we investigate which communication channels young adult students in Sweden use for private message communication in their smartphones, in what way they use the channels and why they choose specific channels for different types of communication. In Sweden today, there are numerous of different ways of communicate through smartphones. LÄS MER