Sökning: "institution"

Visar resultat 1 - 5 av 1828 uppsatser innehållade ordet institution.

 1. 1. Kostnadsfördelningen i förvaltningsmål – En studie av den undantagslösa kvittningsprincipens förenlighet med rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Seidal; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I förvaltningsmål fördelas rättegångskostnaderna enligt kvittningsprincipen oavsett utgång. Det betyder att den enskilde parten och den allmänna motparten alltid står för sina egna kostnader. Den här uppsatsen problematiserar kvittningsprincipen, och belyser frågan utifrån rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER

 2. 2. Från pärm till skärm : En kvalitativ studie om välfärdsteknik på särskilda boenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Demie Riffo De La Plaza; Diana Lahoni; [2019]
  Nyckelord :welfare technology; long-care facility for the elderly; nursing home; process of change; director; IT coach; digitalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish government decided to invest 350 million SEK in welfare technology as a response to the increasing population of the elderly. The aim of this study was to investigate implementation managers’ descriptions of their work and use of welfare technology. LÄS MER

 3. 3. Continuing peace amidst changing contexts : A Sinn Féin case study on institutional resilience

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Märta-Stina Lindqvist Käll; [2019]
  Nyckelord :Institutional resilience; Northern Ireland; Sinn Féin; IRA; sustainable peace building; rebel to party transformation; peace continuation; Brexit;

  Sammanfattning : The transitioning of armed actors into political parties following a peace accord is not a new phenomenon and the debate for how we can facilitate such a transition is well explored. A grey area of the debate, however, concerns transitioned actors’ long-term commitment to peace, as relapses are known to have occurred on many occasions. LÄS MER

 4. 4. Politik i det lilla : lokal utveckling genom hembygdsrörelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emmeli Gilstring; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to raise a discussion about the local history movement as not only a guardian of cultural and natural heritage but also as a political institution. This means that it affects the local area in various ways that is beneficial for local developement. LÄS MER

 5. 5. Utlokaliserade myndigheters placering : En studie om politiska förklaringsfaktorer till utlokaliseringarna under mandatperioden 2014- 2018.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A substantial public reform is taking place in Sweden. Public authorities are being moved from Stockholm to other parts of Sweden. The goal is to scatter these institutions to increase the public presence in smaller cities around the country. Not a lot of research has been carried out about relocation reform in the public sector. LÄS MER