Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Arkivredogörare inom Malmö stad : en självklarhet inom kommunal förvaltning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hanna Eriksson Isero; [2019]
  Nyckelord :archival science; archivists; archival clerks; registrars; public sector; new insitutional theory; professional theory; arkivvetenskap; arkivarie; arkivredogörare; registratorer; offentlig förvaltning; nyinsitutionell teori; professionsteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine archival clerks within the City of Malmö in regards to their position within their organisations and how their practical work coincide with the policy documents. The thesis also examines the archival clerks own thoughts on their work. LÄS MER

 2. 2. Missing out on childhood - the impact of natural disasters on Haitian children's rights

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Andra-Iustina Covaciu; [2018]
  Nyckelord :children s rights; natural disasters; vulnerability; state capacity; prevention; international national legislation; causes and measures; institutional duties;

  Sammanfattning : Children’s rights are human rights, regardless their vulnerability and dependence on adults. However, the situation of children’s rights in Haiti has always been delicate and it became even more fragile in the aftermath of the 2010 Earthquake and the 2016 Hurricane Matthew. LÄS MER

 3. 3. ntegrering av nyanlända – en kvalitativ studie om myndigheters och kommuners samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Esra Camci; Mergime Bajrami; [2016]
  Nyckelord :Collaboration; administrative authorities; municipalities; forceful measures; establishment reform; integration; institutional isomorphism; Samverkan; myndigheter; kommuner; tvingande åtgärder; etableringsreformen; integrering; nyanlända; strukturell isomorfism;

  Sammanfattning : Ämnet som denna studie behandlar är nyanländas integrering i det svenska samhället. Det framställs ett samhälleligt problem som teorier konkluderar är en följd av ett organisatoriskt problem bland de involverade parterna inom etableringsreformen. LÄS MER

 4. 4. Integrationsklausulens interaktion med svensk civilprocessrätt: integration eller missanpassning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rida Ashir; [2016]
  Nyckelord :LAW; CIVIL PRODECURE; Processrätt; civilprocessrätt; integrationsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka integrationsklausulen utifrån ett svenskt civilprocessrättsligt perspektiv. En integrationsklausul syftar till att visa att det skriftliga avtalsdokumentet utgör avtalsparternas fullständiga avtalsförhållande. LÄS MER

 5. 5. Doing Good While Being Good : A study of the relationship between Corporate Social Responsibility and the Swedish Companies Act

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Djäken; [2016]
  Nyckelord :Aims of the Swedish Companies Act; Swedish Companies Act; SCA; company s interest; company s objects; contemporary CSR; corporate gifts; corporate governance; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR and Swedish corporate governance; de facto value transfers; duty of loyalty; duty of care; duties of the board; duties of the managing director; ESV; enlightened shareholder wealth maximization; executive compensation; fiduciary duties; profit purpose; purpose of the limited company; pluralist purpose; pyramidal ownership structure; value transfer framework; shareholder value model; shareholder primacy model; share buybacks; Swedish corporate governance; Swedish Code on Corporate Governance; ABL; aktiebolags syfte; aktiebolags vinstsyfte; aktiebolags verksamhetsföremål; aktieåterköp; aktieägarmodell; bolagsstyrelsens ansvar; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR och svensk bolagsstyrning; förtäckta värdeöverföringar; företagsgåvor; institutionella ägare; korsägande; pluralistiskt vinstsyfte; pyramidägande; Svensk kod för bolagsstyrning; svensk bolagsstyrning; upplyst aktieägarmodell; verkställande direktörs ansvar; värdeöverföringsreglerna; värdeöverföringar;

  Sammanfattning : This thesis investigates the current interrelationship between the provisions contained in the Swedish Company Act (2005:551) and activities related to Corporate Social Responsibility (CSR) pursued by companies listed at Nasdaq Stockholm. The focal point of this thesis could be argued to be of particular relevance in this day and age, as companies listed at Nasdaq Stockholm continue to perform at the top of the league in global sustainability performance measurements, and Swedish and European legislators have intensified their efforts to encourage businesses to operate in a way that does not incur unacceptable social costs to society. LÄS MER