Sökning: "institutional isomorphism"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden institutional isomorphism.

 1. 1. Humankapital- En trendsättare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Pettersson; Fredrik Wessner; Samuel Net; [2020]
  Nyckelord :Humankapital. Teknikföretag. Isomorfism. Rapportering. Immateriella tillgångar.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Humankapital - En trendsättare? Seminariedatum: 17 januari 2020. Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Axel Pettersson, Fredrik Wessner och Samuel Net Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Humankapital. Teknikföretag. Isomorfism. LÄS MER

 2. 2. När isomorfismen kom till stan: En kritisk diskursanalys av Helsingborgs stads hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Martina Hellman; Kajsa Andersson; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; neoinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism; kritisk diskursanalys; aspirerande kommunikation; hållbarhet; strategic communication; neo-institutional theory; legitimacy; isomorphism; critical discourse analysis; aspirational talk; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge of how communicative standardisation between institutions upholds established notions about sustainable development in society. With a social constructionist approach, we analyse how sustainability discourses are constructed within the Agenda 2030, and if these discourses are reproduced in the sustainability communication of the city of Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Small Yapping Dog: Exploring the role of the Nordics in the CSR work of MNCs

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Filip Engholm; Hannah Mellin; [2019]
  Nyckelord :corporate social responsibility CSR ; multinational corporations MNCs ; the Nordics; stakeholder theory; neo-institutionalism;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility is an increasingly prevalent point of discussion, and the Nordic countries are especially active and vocal on the subject. Despite representing a small part of the global market, they have established an impactful role in the conversation. LÄS MER

 5. 5. The institutional environments impact on sales at an engineering consultancy firm : The institutional environments impact on sales at an engineering consultancy firm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Felix Brunnstedt; [2019]
  Nyckelord :New institutional theory; public procurement; sales; engineering consultant; institutional environment; isomorphism; public sector; Nyinstitutionell teori; offentlig upphandling; försäljning; ingenjörskonsult; institutionell miljö; isomorfis; offentlig sektor;

  Sammanfattning : This thesis uses a case study approach and investigates how the institutional environment has an impact on decision making regarding sales within three departments at WSP Management in Sweden. With the application of neo-institutional frameworks, the study explains how decision making is constrained by the institution and the actors that make up the institutional environment, as well as how a pursuit for stability and legitimacy isolate engineering consultant companies from other sectors within the market. LÄS MER