Sökning: "institutional isomorphism"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden institutional isomorphism.

 1. 1. När isomorfismen kom till stan: En kritisk diskursanalys av Helsingborgs stads hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Martina Hellman; Kajsa Andersson; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; neoinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism; kritisk diskursanalys; aspirerande kommunikation; hållbarhet; strategic communication; neo-institutional theory; legitimacy; isomorphism; critical discourse analysis; aspirational talk; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge of how communicative standardisation between institutions upholds established notions about sustainable development in society. With a social constructionist approach, we analyse how sustainability discourses are constructed within the Agenda 2030, and if these discourses are reproduced in the sustainability communication of the city of Helsingborg. LÄS MER

 2. 2. Det är inte bara tanken som räknas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Lundin; Fanny Fredin; Martina Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Mångfald; Hållbarhet; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Det är inte bara tanken som räknas Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Fanny Fredin, Martina Hellberg, Malin Lundin Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Diskurs, Mångfald, Hållbarhet, Isomorfism Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelse för hur en organisation uppfattar, kommunicerar och påstår sig arbeta med två diskurser; Mångfald och Hållbarhet. Vidare undersökes även om detta stämmer överens med chefers uppfattning av diskurserna och vad de anser sker i praktiken. LÄS MER

 3. 3. The importance of legitimacy A qualitative study of how companies work to maintain employer branding practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Jansson; Alice Sörensen Isaksson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Employer branding; Practices; Legitimacy; Institutional work; Set of practices and Isomorphism;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. Controlling the journey from amateur to pro - Institutional work in sport organizations

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Rikard Edvardsson; Michael Kestad; [2018]
  Nyckelord :Management Control; Sports; Professionalization; Institutional Work; Isomorphism;

  Sammanfattning : In light of the professionalization of elite sports, the field has become divided into two parts, the amateur and the professional level, with differing conditions and logics that affect the design and use of management control systems (MCS). Taking a holistic view on how MCS develop in sport organizations that move from amateur to professional, we add to previous research on management control and sports that mainly has explored narrow topics of control. LÄS MER

 5. 5. Staten till resten av landet : Utlokaliseringar av myndigheter i Danmark och Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Fredin; [2018]
  Nyckelord :Relocation; Government agencies; Administrative reform; Comparative public administration; Denmark; Sweden; Nordic administrative model; Utlokalisering; Myndigheter; Förvaltningsreformer; Jämförande offentlig förvaltning; Danmark; Sverige; Nordisk förvaltningsmodell;

  Sammanfattning : This study investigates differences in approaches to public sector relocation reforms in Denmark and Sweden, using a comparative public administration research design. These countries are both part of a Nordic administrative model, but important differences in their respective administrative traditions exist. LÄS MER