Sökning: "institutional logic"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden institutional logic.

 1. 1. En logisk samverkan? En kvalitativ studie om samverkan mellan socialarbetare och polis gällande ungdomars kriminalitet och missbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Hinderman; Linn Laakso; [2020-01-23]
  Nyckelord :Samverkan; socialarbetare; polis; ungdomar; kriminalitet;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative research study is to examine how individuals within the police force and social services experience cooperation between their organizations, specifically regarding their work with adolescents with a history of juvenile crime and/or substance abuse. This study is significant to the field of social work as cooperation is often viewed as the solution to bringing attention to the issues of juvenile crime and substance abuse. LÄS MER

 2. 2. Förändra eller förbättra? : Införandet av en ny modell för peer support inom psykiatri

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :peer support; mental illness; disability; user-led organizations; psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2016-2018, a national user-led organization within the psychiatric field in Sweden established a partnership-based model regarding the implementation and management of peer support within psychiatric health care units. This study was based on a user-led organization and a psychiatric health care organization about to initiate such a partnership. LÄS MER

 3. 3. Familjehem i skuggan av New public management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Heléne Hardenstedt; [2020]
  Nyckelord :familjehem; offentlig kommunal familjehemsverksamhet; konsulentstödd familjehemsverksamhet; institutionella logiker; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the increased privatization that followed in the wake of New public management. The study was based on foster home business and foster home conditions, with the existence of different logics with sometimes contradictory requirements to explore how foster home experiences affect their choice to enter into agreements with municipal or consultancy-supported activities. LÄS MER

 4. 4. Logical tensions in health care - A case study in quality improvement work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Viktorsson; [2019-10-01]
  Nyckelord :Swedish Healthcare; Organizing; Practice; Quality improvement; Science of Improvement; Institutional logics; Translation of Ideas;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. The dream of Agile as a savior - An institutional logic perspective - A qualitative study of an Agile transformation at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alina Nilander; Emilie Junefelt; [2019-07-03]
  Nyckelord :Agility; Institutional logics; Market logic; Corporation logic; Management fashion trend;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER