Sökning: "institutional logics"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden institutional logics.

 1. 1. Kritiska faser i samverkan : En studie om logiker, spänningar och vakuum i institutioners samverkan kring skolgång för placerade barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Davén; [2022]
  Nyckelord :collaboration; placement in out-of-home-care; schooling; institutional logics; institutional void; samverkan; placerade barn och unga; skolgång; institutionella logiker; institutionella vakuum;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an understanding of the need for collaboration in creating education plans and school placements for children and youth placed in out-of-home care. By interviewing nine representatives from social services, the municipal education department and primary and secondary schools, this study addresses tensions that arise in school planning in the critical phases for this target group: prior to placement in out-of-home-care and upon return home. LÄS MER

 2. 2. "Hjälper man en, hjälper man flera" : En kvalitativ studie om institutionella logiker inom frivilligvårdens och frivårdens arbete med våldsutövande män

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Döragrip; Victoria Stöckel Granqvist; [2022]
  Nyckelord :Socialarbetare; yrkesverksamma; våldsutövande män; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur olika institutionella logiker påverkar yrkesverksammas arbete med våldsutövande män. Totalt sex yrkesverksamma inom antingen Socialtjänsten, Kriscentrum eller Frivården intervjuades i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Styrspänningar inom Polismyndigheten : En studie om hur medarbetare hanterar spänningar mellan formell och informell styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nima Avazpour; Lukas Bruce; [2022]
  Nyckelord :Formal control; Informal control; Management control tensions; Law enforcement; Public sector; Formell styrning; Informell styrning; Spänningar; Polismyndigheten; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polismyndighetens nuvarande styrning och den omorganisation som genomfördes år 2015 har båda varit föremål för kritik. Verksamhetens styrning kritiseras bland annat för att man har ett för stort fokus på kvantitet snarare än kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Återhämtning i Fontänhusets musikverksamhet. En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robert Böhlin; Anna Hellner; [2022]
  Nyckelord :Recovery; Återhämtning; Self-determination theory; teorin om självbestämmande; neo-institutional theory; nyinstitutionell teori; musikdeltagande; music participation; fountain house; fontänhus; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how participation in a Fountain House’s music-unit was experienced from a recovery-perspective. We contextualized our empirical material with the help of Self-Determination Theory and Neo-Institutional Theory. LÄS MER

 5. 5. Fotboll bakom kulisserna : En kvalitativ studie om relationen mellan de institutionella ekonomiska och sportsliga logikerna i budgeteringsarbetet hos allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Samer Salman; Ali Mourad; [2022]
  Nyckelord :Fotbollsklubb; budget; institutionella logiker; ekonomisk logik; sportslig logik;

  Sammanfattning : Title: Football behind the scenes Subject: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi - FÖ6021, 15 hp. Authors: Ali Mourad och Samer Salman Keywords: Football club, budget, institutional logics, economic logic, sporting logic. LÄS MER