Sökning: "institutional rational choice"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden institutional rational choice.

 1. 1. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 2. 2. The Moderate Party and the Swedish Democrats Idea Development 2010-2018 : Comprehending the Parties Migration Policy Development Through Rational Action, Societal Discourses and Critical Junctures

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Venera Ujkani; [2019]
  Nyckelord :Cartelisation; Comparative Case Study; Critical Juncture; Discursive Institutionalism; Election Manifesto; Historical Institutionalism; Idea Analysis; Migration Policy; Moderate Party; Principle Program; Process-tracing; Rational Action; Rational-Choice Institutionalism; Societal Discourse; Swedish Democrats;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the Moderate Party and the Swedish Democrats idea development in the issue of migration in 2010-2018. The inquiry consists of the following two research questions. LÄS MER

 3. 3. POLICY FEEDBACK EFFECTS OR RATIONAL CHOICE? Social policy preferences of informal and formal sector workers in Latin America

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Hähnle; [2018-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate how informal and formal sector workers in Latin America form their social policy preferences. I contribute to the already existing literature by introducing a new perspective that combines two theoretical approaches. LÄS MER

 4. 4. Evolutionen av Miljöpartiet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Misha Voss Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Valmanifest; Miljöpartiet; Rational-choice; Konkurrens perspektiv; Mest-lika design.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the electoral manifesto ́s of the Swedish green party (Miljöpartiet) there is a substantial visible decrease of their emphasis on green polices, shown by using analytical tool created by the Manifesto Project. This essay aims to explain the observed decrease by utilizing Anthony Downs` rational-choice/competition theory on political party strategies. LÄS MER

 5. 5. Kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme : En komparativ studie om rikspartier och lokala partier

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Brinkeback; [2018]
  Nyckelord :politiskt ledarskap; handlingsutrymme; rikspartier; lokala partier.;

  Sammanfattning : Politiska partier är i en kris till följd av bland annat medlemstapp och minskat förtroende från väljarna. Det kommunala partilivet har även omdanats där lokala partier idag är en utmanare till rikspartier om den politiska makten. LÄS MER