Sökning: "institutional rational choice"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden institutional rational choice.

 1. 1. Komplexiteten kring medarbetarskap och aktivitetsbaserat kontor : En kvalitativ studie om medarbetarskapets påverkan vid införandet av ett aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ellen Henrysson; [2020]
  Nyckelord :Institutional theory; Employeeship; Activity-based office; Institutionell teori; Medarbetarskap; Aktivitetsbaserat kontor;

  Sammanfattning : Globalisering och teknologi har bidragit till att organisationer idag ställs inför nya krav och påtryckningar från omvärlden. Organisationer måste snabbt kunna anpassa sig efter de förändringar som samhället ständigt står inför. LÄS MER

 2. 2. Europe and the 2030 Agenda for Sustainable Development : The Future of European Integration

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Verleye Rikenberg; [2020]
  Nyckelord :Council of the European Union; voting results; 2030 Agenda; Sustainable Development Goal 13; rational choice institutionalism; European Union; integration; disintegration;

  Sammanfattning : This thesis is a theory consuming case study that aims to examine how the Council of the European Union voted in matters regarding the environment between 2015 and 2019 in order to begin the implementation of the 2030 Agenda’s Sustainable Development Goal number 13. Moreover, the thesis further examines the impact of the Council’s voting results on the European integration process by using rational choice institutionalism and three explanatory factors; ideology, institutional factors and economical position in the EU. LÄS MER

 3. 3. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 4. 4. The Moderate Party and the Swedish Democrats Idea Development 2010-2018 : Comprehending the Parties Migration Policy Development Through Rational Action, Societal Discourses and Critical Junctures

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Venera Ujkani; [2019]
  Nyckelord :Cartelisation; Comparative Case Study; Critical Juncture; Discursive Institutionalism; Election Manifesto; Historical Institutionalism; Idea Analysis; Migration Policy; Moderate Party; Principle Program; Process-tracing; Rational Action; Rational-Choice Institutionalism; Societal Discourse; Swedish Democrats;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the Moderate Party and the Swedish Democrats idea development in the issue of migration in 2010-2018. The inquiry consists of the following two research questions. LÄS MER

 5. 5. The influence of state’s administrative tradition and administrative culture on the implementation of environmental policies in the European Union.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Krikorian; [2019]
  Nyckelord :mplementation; Environmental policies; European Union; Neo-institutionalism with rational-choice; Complexity theories; Administrative traditions; Administrative culture; mix-methods.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The implementation step of environmental policies has often been disregarded by researchers, who mainly focused on the policy-making process. Yet, implementation is crucial for the success of a policy. LÄS MER