Sökning: "institutional risk"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden institutional risk.

 1. 1. Steering towards Circular Economy- A case study about how individual translation of circular economy influences a multinational corporation (MNC)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Fock; Julia Carlsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Circular Economy; Translation; Institutional logics; Organisational change; Legitimacy; Individual motives; MNC;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
  Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Passchier; Julia Aspevall; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; dubbelkris; andraordningsrisk; myndigheter; retorisk arena; framing; Facebook; offentlig verksamhet; förtroende; pandemi; crisis communication; double crisis; institutional risk; government; rhetorical arena; public sector; public trust; pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. LÄS MER

 4. 4. Hållbara transportföretag : En kvalitativ studie som behandlar transportföretagens prioritering av hållbarhet och deras förutsättningar att kunna prioritera hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Gefvert; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Conditions; Constraints; Environment; Environmental sustainability; Economic sustainability; Hållbarhet; Förutsättningar; Begränsningar; Miljömässig hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : En stor bidragande faktor till klimatförändringarna uppges vara transportsektorn och sektorns utsläpp av växthusgaser. På grund av detta är det viktigt att transportsektorn arbetar för att bli mer hållbar. Generellt sett uppges företagen i samhället vara särskilt viktiga aktörer gällande hållbarhetsarbetet. LÄS MER

 5. 5. The Blue Monkey In Golden Bengal : Understanding the colonial policy and socialconditions of the indigo rebellion’s peasant

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Niazul Islam; [2021]
  Nyckelord :Indigo Rebellion; Bengal Peasant Rebellion; Bangladesh; British Colonialism; Peasant Rebellion;

  Sammanfattning :  This thesis investigates some social factors that instigated Bengal’s peasants to revolt against theBritish colonial raj repeatedly. The majority of peasant rebellions of Bengal have been examinedfrom the view of political economy, where the general perspective is that peasants revolted becauseof economic exploitations by planters, landlords, and other classes. LÄS MER