Sökning: "institutional theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1556 uppsatser innehållade orden institutional theory.

 1. 1. GREEN CITY ZONE A Case-Study in a Multi-Stakeholder Initiative within a Smart City

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Florin Gabriel Dascalu; Nicole Dawn DiNatali; [2023-02-01]
  Nyckelord :net-zero emissions; multiple stakeholder management; construal level; temporal distance; system thinking; sociotechnical system theory; project management; smart city;

  Sammanfattning : As climate change concerns have taken a central spot in mainstream discourse, there has been an emergence of green smart city projects, resulting in an increased demand for research in these areas. As the EU has pledged a reduction of emissions, various projects have arisen, such as Climate Contract 2030, Move21, and this thesis’ subject – the Gothenburg Green City Zone. LÄS MER

 2. 2. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 3. 3. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta på fritidshemmet med en dubbel yrkesroll : En kvalitativ studie om upplevelser av en dubbel yrkesroll och dess utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Norrlander Forsberg; Joakim Nyström; [2023]
  Nyckelord :school-age educare center; school-age educare teacher; subject teaching; frame factors; dual profession; fritidshemmet; lärare i fritidshem; ämnesundervisning; ramfaktorer; dubbel yrkesroll;

  Sammanfattning : In this study we examine the experience of working with a two-sided assignment as a leisure time teacher. The dual profession involves teaching a subject during school hours and working during the afternoon hours in the school-age educare center. LÄS MER

 5. 5. Earnings management och ekonomiska kriser : En jämförande studie mellan olika marknadsekonomier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Moa Nielsen; [2023]
  Nyckelord :accounting; financial reporting; earnings manipulation; earnings management; redovisning; finansiell rapportering; redovisningsmanipulering; earnings management;

  Sammanfattning : Ekonomiska kriser är incitament till ökad användning av earnings management på grund av företagens osäkra omvärld. Sambandet mellan earnings management och ekonomiska kriser varierar mellan att vara positivt eller negativt utan slutsatser om vad tidigare motstridiga resultat egentligen beror på. LÄS MER