Sökning: "institutional theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1277 uppsatser innehållade orden institutional theory.

 1. 1. KVALITET OCH INNOVATION SKA VÄLJA OSS. Organisationskommunikation och rationalitetsprinciper. Karlstad universitetsbiblioteks forskningsfrämjande uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sabina Ostermark; [2021-02-17]
  Nyckelord :Forskningsbibliotek; neoinstitutionell teori; organisationskommunikation; Akademi; forskningsfrämjande; rationaliteter;

  Sammanfattning : Undersöker principer för rationalitet inom organisationskommunikation och effekter på universitetsbibliotekets forskningsfrämjande uppdrag. Det kunskapsförmedlande och forskningsfrämjande uppdraget på biblioteket påverkas av strukturer och prioriteringar från ryktbarhetens och produktionens principer. LÄS MER

 2. 2. Konfessionella friskolors vara eller icke-vara : En kvalitativ textanalys av den mediala debatten om konfessionella friskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Independent confessional schools; debate article; mediatization; narrative transformation process; institutional transformation process; cultural transformationprocess;

  Sammanfattning : The religious landscape in Sweden has changed in recent years as a result of secularization processes, individualization, and migration. This has led to religion occupying new places in society and one such place is media. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på Statens institutionsstyrelse, SiS. : En litteraturstudie om tillvaron på SiS.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Elvstrand; Frida Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Participation; instability; power; relationships; SiS; young people; professionals; Delaktighet; instabilitet; makt; relationer; SiS; ungdomar; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år får ca 30 000 barn och unga vård utanför hemmet, drygt 1000 av dem placeras på SiS. SiS, statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård i Sverige. Tvångsplaceringar på institution är en av de mest ingripande åtgärder samhället gör för barn, ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 4. 4. "Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maja Väpnare; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; Transgender people; Nursing students; Health care; Sweden.; Diskriminering; transpersoner; normer; sjuksköterskestudenter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. LÄS MER

 5. 5. "More than Books", Creating Library Services During COVID-19: A Case From Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ruth Isleny Bedoya Lopez; [2021]
  Nyckelord :Service creation; practice theory; cultural management; library management; value creation; crisis management; public libraries; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to enhance the existing knowledge about cultural management and expanding its scope to discussing service creation in times of COVID-19 from a practice perspective, using public libraries as an example. There is extensive research on public libraries focusing on service encounters, service experience, service quality, place-making processes, and digitalization of library services. LÄS MER