Sökning: "institutionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet institutionalism.

 1. 1. EU ETS VS. CORSIA A neoliberal institutionalist study of European emission reduction policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tobias Eriksson; [2019-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since 2012, the European aviation sector is covered by the European Union Emission Trading Scheme, (EU ETS). A global counterpart, which is currently being developed by the International Civil Aviation Organization (ICAO) under the name CORSIA, is due to enter into force in 2021. LÄS MER

 2. 2. A case study on the impact of the EU on gender equality during Croatia’s accession to the EU

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Yordanka Yancheva; [2019]
  Nyckelord :European Union; new institutionalism; radical feminism;

  Sammanfattning : In the European policy of enlargement, gender equality is one of the focal points. Equality between women and men is commonly one of the core values of European Union member states. The aim of this thesis is to study changes in gender equality in Croatia during its accession period and the role of the European Union in them. LÄS MER

 3. 3. Universitetets påverkan på samarbete mellan arkitekter och ingenjörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Anna Byfors; Maria Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Samarbete mellan arkitekter och ingenjörer; attityder och uppfattningar; institutionalism; organisation; utbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samarbetet mellan arkitekter och ingenjörer har berörts och diskuterats under en lång tid. Förhållanden och relationer har förändrats och till följd av struktur och kultur har det uppstått en förskjutning i styrkeförhållandena. LÄS MER

 4. 4. Att rädda världen med grön finans - En diskursiv policyanalys av Green Climate Fund

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Milla Marzelius; Isa Diamant; [2019]
  Nyckelord :Policyanalys; Green Climate Fund; klimatinvesteringar; antropocentrism; biocentrism; världssystemteori; liberal institutionalism; FN.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att temperaturen på jorden stiger har det internationella samfundet genom FN samlats i ett gemensamt klimatavtal, Parisavtalet. Avtalets formulerade mål är att begränsa planetens temperaturökning till två grader över förindustriell tid. LÄS MER

 5. 5. The Adaptation of Communication Professional Roles to Organizational Complexity During Change Situations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :David Gil Garcia; [2019]
  Nyckelord :change communication; organizational change; sensemaking; institutionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Scholars discuss about the importance of processes of communication in which all stakeholders actively participate influencing the constitution and development of change and organizations. However, communication professionals struggle to em-brace these assumptions and modify their roles and practices in these complex set-tings. LÄS MER