Sökning: "institutionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet institutionalism.

 1. 1. SAMMA FENOMEN – SAMMA BEGREPP? En Path Dependency-analys av Säkerhetspolisens syn på begreppet våldsbejakande extremism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Widman; [2020-09-07]
  Nyckelord :terrorism; radikalisering; policy; begreppsdefinitioner; path dependency; institutionalism; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. I spetsen för arbetet finns Säkerhetspolisen. Arbetet kräver en begreppsapparat vars definition har praktiskt användbarhet, utan att inskränka på grundlagsfästa yttrande- och åsiktsfriheter. LÄS MER

 2. 2. PARTNERS IN CRISIS MANAGEMENT? EU-UN cooperation in the DRC and Chad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Giselaldina Duro; [2020-05-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain the reason why international and regional organisations have started to cooperate, especially after the Cold War. Cooperation amongst organisations has gained importance as a field of research in the last decade, but most of the scholars have rather given a descriptive contribution and recognised the legal implications on the matter. LÄS MER

 3. 3. Committing to a tramway through policy development

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexander Linné; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis researches a decision-making process culminating in the building of a tramway in Lund, Sweden drawing on theories of institutionalism and isomorphism (DiMaggio & Powell, 1991; Chien 2008; Czarniawska, 2015), and policy development (Flyvbjerg, Skamris holm, & Buhl, 2003). Discourse analysis and a case study is used as methodology to interpret and analyze collected empirical data. LÄS MER

 4. 4. Transforming the climate change-gender nexus? : revisiting gender mainstreaming in the context of climate change and disaster risk reduction: experiences from the Swedish Embassy in Bangkok

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Sofia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :gender mainstreaming; climate change; disaster risk reduction; feminist institutionalism; gender expertise; neoliberalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The gendered nature of impacts from climate change and disasters has become increasingly apparent. As such, this thesis analyses gender mainstreaming at the Development Cooperation Section of the Swedish Embassy in Bangkok with specific reference to its climate change and disaster risk reduction contributions in the Asia-Pacific region. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsunderlag eller skyltfönstermaterial? : En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings användning inom IFO verksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alina Musatoiu; Alexandra Skrapegård; [2020]
  Nyckelord :Swedish Association of Local Authorities and Regions; user survey; Personal and Family counselling Services; quality; logic of “display window”; new institutionalism; transmission of ideas; SKL brukarundersökning; IFO; kvalitet; skyltfönsterlogik; nyinstitutionalism; idéspridning;

  Sammanfattning : Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. LÄS MER