Sökning: "institutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden institutionell teori.

 1. 1. Att underhålla en investering, eller att investera i underhåll?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Hendefors; [2021-01-25]
  Nyckelord :Redovisningslagstiftning; Normering; Tolkningsutrymme; Kommunal sektor; Institutionell teori; Institutionella entreprenörer; Komponentredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Reglering och normering syftar till att kontrollera praxis men det är oklart hur detta sker och hur de regleringar som innehåller en tolkningsmöjlighettillämpas ute i verksamheterna. Syftet med den här studien var att ge en ökad förståelse för hur tolkningsutrymmet i redovisningslagstiftning och normering kan påverka praxis och vilka aktörer som är viktiga i den tolkningen. LÄS MER

 2. 2. Uppskattad legitimitet : En studie om hur företag hanterar norm- och efterfrågeförändringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Runblom; Axel Carlberg; [2021]
  Nyckelord :institutionell teori; legitimitet; lönsamhet; motiv; normer; prissättning;

  Sammanfattning : Denna studie har i fallstudieformat undersökt hur ett företag hanterat förändringar av normer och efterfrågan. Fenomenet undersöktes med utgångspunkt i institutionell teori genom att studera effekterna av plastpåseskatten som infördes i Sverige 2020 vilket medförde att plastbärkassar genomgick en markant prisökning. LÄS MER

 3. 3. Har Sveriges universitet drabbats av en genusindoktrinering? : En studie om jämställdhetsintegreringen på Sveriges universitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Nordin; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; integrering; universitet; institutionell teori; kollegialitet;

  Sammanfattning : Sommaren 2020 gav Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn ut boken Genusdoktrinen, vilken kritiserar den jämställdhetsintegrering som regeringen föreskrev i ett regleringsbrev 2016 till svenska universitet och högskolor. Arpi och Wyndhamn påstår inte bara att Sveriges universitet styrs på politiska grunder, utan även att arbetet för jämställdhetsintegrering har blivit viktigare än vetenskapen. LÄS MER

 4. 4. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [20210218]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 5. 5. Krishantering under coronapandemin - En kvalitativ studie om hur fyra företag agerar och styr sin verksamhet under en pågående kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Carlsson; Anna Watsfeldt; [2020-07-08]
  Nyckelord :Verksamhetsåtgärder; krishantering; coronakrisen; osäkerhet; krisberedskap;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den pågående coronakrisen har haft stor inverkan på samhället och företagen. Förutom påverkan på människors hälsa har den medfört att företag hamnat i en problematisk situation av intäktsförluster, minskad efterfrågan och där de inte längre kan genomföra normal affärsverksamhet. LÄS MER