Sökning: "institutionella logiker"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden institutionella logiker.

 1. 1. Var ska kulturen vara? : En kvalitativ undersökning av kulturens plats i den kommunala organisationen.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Sindi Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Kulturpolitiska rationaliteter; institutionella logiker; omorganisationer; kulturpolitik; kommunal kulturverksamhet; kultur- och fritidsförvaltning; Forshaga kommun.;

  Sammanfattning : This study is meant to analyse the purpose of reorganizing cultural activities within the municipal political and management organization, how such a procedure progresses, and to which extend the organizational location reflects the role of cultural activities in the municipal. To depict the procedure of reorganizing cultural activities in the municipal organization I used qualitative content analysis. LÄS MER

 2. 2. Att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism och marknadsmässiga tekniker – En studie om institutionella logiker i organisering av förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Hanna Hellgren; [2019-03-20]
  Nyckelord :Institutionella logiker; Organisering av offentlig verksamhet; Dubbla logiker; Offentlig styrning; Förskola;

  Sammanfattning : Offentlig förvaltning och dess verksamheter präglas av olika förväntningar och krav, ofta intehelt i samklang utan motstridiga. I denna studie har organiseringen av offentlig förskola ochhur den möter utmaningen att skapa verksamhet mellan pedagogisk professionalism ochmarknadsmässiga tekniker studerats. LÄS MER

 3. 3. DEN ÖKADE STYRNINGEN GENOM ÄMNESPLANERNA I GY11 En intervjustudie med sju gymnasielärare om likvärdighet och autonomi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linus Bylund; [2019-02-17]
  Nyckelord :GY11; Ämnesplaner; Institutionella logiker; Autonomi; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie har varit att undersöka hur gymnasielärare upplever den starkare statliga reglering som infördes med gymnasiereformen 2011. Specifikt har intresset riktats mot deras erfarenheter om inrättandet av ämnesplanerna, vad arbetet med dessa har inneburit för de intervjuade lärarna och deras kollegor och hur dessa ämnesplaner möjliggjort ökad likvärdighet. LÄS MER

 4. 4. Omsorg, trygghet och begränsning: (o)logiska logiker i konstruktionen av barnskötare : en kvalitativ studie om konstruktionen av barnskötare i Norrköpings kommun

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :governmentality; barnskötare; förskollärare; institutionella logiker; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Svensk förskola står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Allt för få söker sig till förskollärarutbildningen, samtidigt som det finns krav på att enbart förskollärare – och inte förskolans andra yrkeskategori barnskötare – kan få tillsvidaretjänster. LÄS MER

 5. 5. Folkbibliotekens utveckling i det digitaliserade Sverige : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Moa Frykholm; Oscar Ringström; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; svenska folkbibliotek; digitalt utanförskap; institutionell logik;

  Sammanfattning : Sverige har sedan 90-talet arbetat med att se digitaliseringens möjligheter och styra samhället med dem som ledstjärna. I övergången till e-tjänstbaserade lösningar har dock inte alla samhällsgruppers behov tagits i åtanke, och utbildningen av befolkningen har varit något ojämn. LÄS MER