Sökning: "institutionella skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden institutionella skolan.

 1. 1. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
  Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER

 2. 2. “En grej till som ska göras” : en intervjustudie med pedagoger och specialpedagoger om ett utvecklingsprojekt i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Spjuth Landgren; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :development work; hindrance; Institutional theory; Learning organization; school development; special educational needs teacher; success factors; Institutionell teori; Lärande i organisationer; hinder; framgångsfaktorer; skolutveckling; specialpedagog; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap kring vilka framgångsfaktorer och hinder det kan finnas vid utvecklingsprojekt i skolor och hur resultatet av ett projekt kan upplevas av pedagogerna. Syftet är även att undersöka på vilket sätt specialpedagogerna varit delaktiga i utvecklingsprojektet. LÄS MER

 3. 3. Den svenska skolans personal : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Smedberg; Felix Niemelä Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :Teacher; turnover rate; motivational theory; institutional theory; turnover factors.; Lärare; personalomsättning; motivationsteori; institutionell teori; personalomsättningsfaktorer;

  Sammanfattning : The Swedish school has been faced with a bad reputation the last decades. There are growing concerns regarding that the quality of the education has gone downhill, and reports are frequently made, stating a strain work environment for the school personnel, specifically the teachers. LÄS MER

 4. 4. Valfritt eller begränsande? : Ett antal unga mäns upplevelser om hur manlighetsnormer påverkar deras lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :hegemonisk; maskulinitet; genus; skola; pojkar; ;

  Sammanfattning : I diskussioner som förekommer om den svenska skolan i media och på flera institutionella nivåer inom politiken talas det ofta om pojkars allt sämre resultat i skolan och att vi måste göra ”något” för att de ska komma ifatt flickorna. Frågan är vad det är som behöver förändras i skolan?  Vissa hävdar att skolan skall anpassas efter pojkars behov, fråga blir då vilka dessa behov är och om de ser de lika ut för alla pojkar? Är behoven som pojkar har kopplat till att de är just pojkar ur biologisk synpunkt eller finns svaret i vad som behöver förändras i våra föreställningar om hur en pojke/man skall vara? I tidigare forskning om ämnet pojkars prestationer i skolan, framkommer ofta att de dominerande maskulinitetsnormer som går att identifiera i samhället i stort också går att identifiera i skolans värld. LÄS MER

 5. 5. Green National Innovative Capacity : An empirical study of the determinants of patenting in technologies related to renewable energy sources

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adrian Ekström; Karl Johan Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Innovation; National Innovation Systems; Renewable energy; Panel Data; Environmental Policy; Innovation; Förnybar energi; Nationella innovationssystem; Paneldata; Miljöpolicy;

  Sammanfattning : Climate change constitutes a major threat to our planet. Finding and developing new technologies that can utilize renewable sources of energy is an essential component in combating this threat. The concerns are global, and today there is large variation in innovation intensity across advanced countries. LÄS MER