Sökning: "institutionella tryck"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden institutionella tryck.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. Ansvarens uttryck i VD-ordet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Lejhage; Nora Holmberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; CEO’s letter; financial responsibility; social responsibility; ecological responsibility; compassion; duty; danger; legitimacy theory; institutional theory; Hållbarhetsredovisning; VD-ordet; ekonomiskt ansvar; socialt ansvar; ekologiskt ansvar; medkänsla; plikt; fara; legitimitetsteorin; institutionella teorin;

  Sammanfattning : Idag står världen inför stora klimatförändringar där industribranschen står för cirka en tredjedel av växthusutsläppen. För att jorden ska vara bestående till kommande generationer krävs det hårt arbete kring hållbar utveckling, framförallt inom industrier. LÄS MER

 3. 3. Framtiden är självorganiserad? : Så ett frö och få det att växa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Alfredsson; Rebecca Farrensteiner; [2020]
  Nyckelord :Art Lab Gnesta; The self-organized; art; artists; artistic practice; artistic organization; the art world; cultural professional logic; institutional theory; institutional change; institutional logic; micro-resistance; sustainability; self-organization; Art Lab Gnesta; De självorganiserade; konst; konstnärer; konstnärlig praktik; konstnärlig organisering; konstvärlden; kulturprofessionell logik; institutionell teori; institutionell förändring; institutionella logiker; mikro-motstånd; hållbarhet; självorganisering;

  Sammanfattning : Background: Since the 1980s, society has been hit hard by economization and deprofessionalization through neoliberal abstract forms of governance. Control is achieved by measuring efficiency through simplified models. The demand for measurability has also hit the art field where administration and paperwork have increased. LÄS MER

 4. 4. Valberedningen: dolda makthavare och kontrollägarens andra hand : - En studie om kontrollägarens inflytande i svenska valberedningar och deras påverkan på styrelsens sammansättning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jennie Karlsson; Rebecka Hultén; [2020]
  Nyckelord :Control owners; Owner identities; Nomination committee; Female representation on the board; Formal and informal power; Institutional pressure; Networks for board nomination.; Kontrollägare; Ägaridentiteter; Valberedning; Kvinnlig representation i styrelsen; Formell och informell makt; Institutionellt tryck; Nätverk för styrelsenominering;

  Sammanfattning : Titel: Valberedningen: dolda makthavare och kontrollägarens andra hand - En studie om kontrollägarens inflytande i svenska valberedningar och deras påverkan på styrelsens sammansättning Bakgrund: Tidigare forskning undersöker hur olika individuella egenskaper hos valberedningens ledamöter påverkar styrelsens sammansättning genom homosocial reproduktion. Utifrån att bolagens kontrollägare i flertalet fall finns representerad i valberedningen finns det möjligheter att även kontrollägarens närvaro har betydelse för vilka styrelsemedlemmar som nomineras. LÄS MER

 5. 5. RPA i offentlig sektor : Översättning av institutionella logiker och lokala idéer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Ohlström; Oscar Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Institutional logics; translation; Scandinavian institutionalism; RPA; institutional complexity;

  Sammanfattning : Rapid technological development and change in modern society is unprecedented in history.Digitalization and automation of business processes is widely seen as a way of streamliningorganisations and changing institutional settings in them. LÄS MER