Sökning: "institutionellt tryck"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden institutionellt tryck.

 1. 1. RPA i offentlig sektor : Översättning av institutionella logiker och lokala idéer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Ohlström; Oscar Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Institutional logics; translation; Scandinavian institutionalism; RPA; institutional complexity;

  Sammanfattning : Rapid technological development and change in modern society is unprecedented in history.Digitalization and automation of business processes is widely seen as a way of streamliningorganisations and changing institutional settings in them. LÄS MER

 2. 2. Mål för god ekonomisk hushållning – en studie om kommuners uppfyllelse av finansiella mål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sandra Garis; [2018-08-24]
  Nyckelord :god ekonomisk hushållning; institutionellt tryck; målstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för om och varförkommuner inte lyckas uppfylla sina finansiella mål för god ekonomiskhushållning. Syftet är också att försöka förstå hur kommunerna harreagerat på det institutionella trycke som lagstiftningen om godekonomisk hushållning innebär. LÄS MER

 3. 3. Decentraliserade organisationer och Koncernövergripande hållbarhetsmål : Enheters responderande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna-Klara Jönsson; Tåve Björnsdotter Uglem; [2018]
  Nyckelord :Decentralisering; hållbarhet; särkoppling; koncernövergripande mål; Handelsbanken;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur och varför enheter inom en decentraliserad organisation responderar på koncernövergripande hållbarhetsmål. Resultatet är baserat på data från intervjuer och föreslår att enheter inom decentraliserade organisationer responderar på institutionellt tryck i form av koncernövergripande hållbarhetsmål på två olika vis. LÄS MER

 4. 4. ÄR GRÖNT SKÖNT? − En kvalitativ studie om leverantörernas syn på miljökravställandet inom offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreas Cerny; Fredrik Nilsson; [2017-01-20]
  Nyckelord :offentlig upphandling; miljökravställande; upphandlande myndighet; institutionellt omvärldstryck; målkonflikter;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien syftar till att ge en ökad förståelse för hur leverantörer uppfattar och serpå miljökravställandet i samband med upphandling. Studien förhåller sig också till hurleverantörers beteende har påverkats med anledning av de krav som ställs på dem, samtolika målkonflikter som uppstått i samband med kravställandet. LÄS MER

 5. 5. Synlighetens gränser : om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magdalena Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrycksstyrning; självframställning; LinkedIn; personligt varumärke; kontextkollaps; kuratering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Synlighetens gränser – om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn” är en kandidatuppsats författad av Magdalena Svensson vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Fallstudiens syfte är att undersöka vilka motiv som finns bakom LinkedIn-användning och hur samtida attityder kommer till uttryck i enskilda individers beskrivning av sig själva. LÄS MER