Sökning: "institutioner"

Visar resultat 1 - 5 av 1100 uppsatser innehållade ordet institutioner.

 1. 1. En tid av utmaningar: En studie om stress och stresshantering bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Lovén; Simon Russell; [2023-01-18]
  Nyckelord :stresshantering; universitetsstudenter; könsskillnader; stress coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stressnivå och stresshantering (coping) hos universitetsstudenter samt att undersöka eventuella könsskillnader i stress och stresshantering. Studenter vid två institutioner (N = 110) fick svara på en webbenkät som innehöll de två frågeformulären Perceived stress scale (PSS-10) och Brief-cope. LÄS MER

 2. 2. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Karlsson; Sarah Palm Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :Children; Experiences; Nurse; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barn med livshotande sjukdom är något sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård kan ställas inför. De följer då barnet och deras närstående från diagnostisering av livshotande sjukdom tills att barnet tar sitt sista andetag. LÄS MER

 3. 3. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion : vilka rekommendationer finns i andra nordeuropeiska länder?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kristina Wigfeldt; [2023]
  Nyckelord :mål-pH; kalkning; jordarter; grödor;

  Sammanfattning : En effektiv, lönsam och hållbar växtproduktion vill de flesta lantbrukare i alla länder uppnå. Det är av största vikt att sträva efter ett optimalt pH då det är en variabel som påverkar de flesta kemiska reaktioner och processer i marken. LÄS MER

 4. 4. En Furste för vår tid? : En Machiavellisk studie av Donald Trumps presidentskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Andreas Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :auktoritärism; Black Lives Matter; konstitutionalism; institutioner; Machiavelli; politiskt ledarskap; populism; post-truth; propaganda; Fursten; Trump; USA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Det är ju fängelse för barn" : Institutionsvård ur socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Susanna Käki; Fannie Löf; Marika Edvardsson; [2023]
  Nyckelord :institutioner; dilemman; tvångsvård; komplexitet; socialsekreterare; statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Hur samhället hanterar de barn med störst problematik och beteendeproblem har länge debatterats i Sverige. Socialtjänsten har begränsade vårdalternativ för dessa barn och de placeras ofta på institution. LÄS MER