Sökning: "institutioner"

Visar resultat 1 - 5 av 891 uppsatser innehållade ordet institutioner.

 1. 1. Rollspel som didaktiskt verktyg inom samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Mukka Nordlund; Felix Wall; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Rollspel; Didaktik; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för den forskning som existerar runt rollspelsanvändning inom samhällskunskapsämnet. Vår frågeställning är “hur beskriver forskning användandet av rollspel inom samhällskunskapen?” Metoden utgår från en systematisk sökningsprocess där vi har valt ut nyckeltermer och begränsningar för att finna artiklar och avhandlingar om rollspel inom samhällskunskapsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Katrineholms barnhem 1940–1945 : En studie av de intagna barnen ur ett socioekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Alina Hinas; [2020]
  Nyckelord :Barnhem; Katrineholm; Katrineholms barnhem; 1940–1945;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker intagna barn på Katrineholms barnhem under år 1940–1945 ur ett socioekonomiskt perspektiv. Detta med fokus på vilka de intagna barnen var, varför de skrevs in på barnhemmet och vad deras föräldrar arbetade med. LÄS MER

 3. 3. Institutions, Interventions, and Economic Growth: Issues of Relevance and Measurement

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Kristina Khutsishvili; [2020]
  Nyckelord :institutions; economic growth; case study; comparison; reform design; Jeffrey Sachs; Poland; Russia; path dependence; Shock therapy; Washington consensus; interdisciplinarity.;

  Sammanfattning : This work derives from the debates on economic development – the relation between the institutions and economic growth, the importance and the boundaries of the institutional, the economic ‘receipts’ on reforms and policies, such as the ‘Washington consensus’. While some scholars support the idea of the importance of the institutions for the economic growth, other distrust it, or at least reflect on the question which institutions ‘matter’ more, and what can be the metrics here, proposing, for example, to measure the ‘elasticity of the institutions. LÄS MER

 4. 4. Demokratins reträtt : orsak och verkan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :Democracy; democratic decline; democratic institutions; democratic retreat; gatekeeper; liberal democracy; potential autocrats; political leadership; populism; Demokrati; demokratiska institutioner; demokratisk reträtt; demokratisk tillbakagång; gatekeeper; liberal demokrati; politiskt ledarskap; populism; potentiella autokrater;

  Sammanfattning : Statistics from Freedom House show that 2018 is the thirteenth consecutive year with democratic decline. This paper examines underlying causes to this democratic decline. This is done through literature review of current research in the field of democracy development. LÄS MER

 5. 5. Vad händer efter döden? : En kvalitativ studie av troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :livet efter döden; föreställningar om livet efter döden; troende; icke troende; meningssystem; sekularisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden. I studien medverkade totalt sex kvinnor, tre kvinnor som beskriver sig som troende, en som beskriver sig som delvis troende och två som beskriver sig som icke troende. LÄS MER