Sökning: "institutionsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet institutionsvård.

 1. 1. Att arbeta med ungdomar som har ett brottsligt beteende : En kvalitativ studie om SiS-personalens upplevelser och erfarenheter av återanpassning och smittoeffekter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Caroline Siljendal; Josefin Stenvall; [2019]
  Nyckelord :Institution; Staff; Youth; Crime; Impact; Reintegration; Institution; Personal; Ungdomar; Kriminalitet; Påverkan; Återanpassning;

  Sammanfattning : Det vetenskapliga problemet som föreligger handlar om att institutionsvård inte visar de goda resultat det avser att göra. Ungdomar lär sig istället mer om kriminalitet under placeringstiden. LÄS MER

 2. 2. SIS- EN PLATS FÖR FÖRÄNDRING? En komparativ kvalitativ studie om Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jelena Bezbradica; Hillevi Eriksson; [2018-12-14]
  Nyckelord :könsnormer; agens- och offerskap; norm; sexualitet; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur samhällets könsnormer påverkar arbetet på pojk- och flickinstituioner inom SiS särskilda ungdomshem. Studien vill även undersöka och jämföra hur behandlingsassistenter respektive avdelningsföreståndare som arbetar på SiS särskilda ungdomshem kategoriserar ungdomarna utifrån de könsnormer som finns i samhället. LÄS MER

 3. 3. Ett nedslag kring män och kvinnors samvaro i missbruksbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Hansson; [2018]
  Nyckelord :Substance Abuse Treatment; Men; Women; Mixed Gender Treatment;

  Sammanfattning : Denna studien fokuseras mot de professionellas upplevelser av drog och alkohol missbrukande kvinnor och mäns dagliga samvaro inom institutionsvård. Analysen baseras på kvalitativa intervjuer med fyra professionella som arbetar på en missbruksinstitution. LÄS MER

 4. 4. Att göras delaktig i sin egen tvångsvård : En kvalitativ studie om hur personal på särskilda ungdomshem arbetar för att göra ungdomar delaktiga i sin behandling

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Kosonen; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; tvångsvård; särskilda ungdomshem; institutionsvård; SiS; behandlingsrelation; self-efficacy;

  Sammanfattning : The ultimate treatment is when the person actually wants to make a change, this is often notthe case for the youths that get placed at an institution for substance use problems. Thisthesis examines the participation in youth care through looking into how the staff in youthcare make boys aged 16-21 at a closed institution to participate in their treatment, and if theparticipation has a meaning for the treatment. LÄS MER

 5. 5. Eftervård för ungdomar på särskilda ungdomhem : En kvalitativ studie av vad som utmärker socialsekreterares eftervårdsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Mirela Zubic; Matea Stanic; [2016]
  Nyckelord :leaving care; young people; resilience; street-level bureaucracy; social workers; institutional care; lämnar vård; eftervård ungdomar; resilience; gräsrotsbyråkrati; socialarbetare; institutionsvård;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att skapa en förståelse kring vad som utmärker socialsekreterarnas eftervårdsarbete med ungdomar placerade på särskilda ungdomshem. Studien använder sig av semistrukturerade intervjuer som datasamlingsmetod där socialsekreterarna delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. LÄS MER