Sökning: "instruction in mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden instruction in mathematics.

 1. 1. DIGITAL TEXTBOOKS IN THE ACTIVITY OF INSTRUCTION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Martin Misgeld; [2020-11-17]
  Nyckelord :digital textbook; educational technology; activity theory; CHAT; instruction in mathematics;

  Sammanfattning : Purpose:The study aims to understand the dynamics behind the teachers motive to use and not use digital textbooks in the activity instruction of mathematics. How are the motives influenced by the perceived dynamics created by the use of the textbooks? An understanding of this might serve to give perspective to the difficulties in implementing educational technology as well as being of help for policymakers, decisionmakers, producers and designers of tools. LÄS MER

 2. 2. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kadir Isik; [2020-09-10]
  Nyckelord :Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Sammanfattning : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. LÄS MER

 3. 3. EDUCATIONAL QUALITY AND EQUITY IN SOUTH AFRICA: EVIDENCE FROM TIMSS 2015

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ernest Mensah; [2020-09-09]
  Nyckelord :educational quality; educational equity; teacher quality; instructional quality; teacher qualification; teacher confidence; ocisoeconomic status; ; two-level structural equation modelling; TIMSS; South Africa;

  Sammanfattning : Aim:This study aims to investigate the relationship between teacher qualification and characteristics, teacher instructional quality, students’ family socioeconomic background, and student mathematics achievement with the South Africa data from TIMSS 2015.Theory:The dynamic model of educational effectiveness, proposed by Creemers and Kyriakides (2008) in understanding variables within each level and across different levels related (such as student-level and classroom-level), and Input-Process-Outcome (IPO) model, proposed by Goe (2007) was used as the theoretical framework which leads the selection of variables and was operationalized with the achievement and contextual data available in South Africa TIMSS 2015 data. LÄS MER

 4. 4. Lässtrategier i matematikundervisningen : En studie om lärares arbete med matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Widen; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; Text task; Reading comprehension; Reading strategies; Reciprocal teach-ing; Transactional strategies instruction; Concept-oriented reading instruction.; Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse; Lässtrategier; Reciprok undervisning; Trans-aktionell strategiundervisning; Begreppsorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Text information is frequently found in mathematics education. For students to gain an understanding of how to handle the text tasks, a competent teacher is required to provide the students with different kinds of tools to read mathematical text problems. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända mellanstadieelever i behov av särskilt stöd i matematik : En intervjustudie om hur svenska skolor arbetar med särskilda åtgärder och vilka dilemman som stöts på

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ann Brattström; [2020]
  Nyckelord :Newly arrived middle school students; basic math knowledge; special measures; dilemma; Nyanlända mellanstadieelever; grundläggande matematikkunskaper; särskilda åtgärder; dilemma;

  Sammanfattning : När nyanlända elever, som kommer till Sverige i åldern 9 till 12 år, har stora kunskapsluckor i matematikkunnandet blir det ett utmanande arbete för den svenska skolan att tillgodose dessa elevers behov av stöd. Syftet med denna studie är fördjupa kunskap om hur svensk skola arbetar med nyanlända mellanstadieelever som på grund av bristande grundläggande matematikkunskaper är i behov av särskilt stöd. LÄS MER