Sökning: "instruktör"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet instruktör.

 1. 1. Utvärdering av ett pedagogiskt program och förhållningssätt i medierat lärande;MLE och FIE för kognitiv utveckling : En forskningsöversikt

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Erling; [2021]
  Nyckelord :Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program; FIE; Mediated Learning Enrichment; MLE; special education; Feuersteins kognitiva interventions program Feuersteins instrumentella program; FIE; medierat lärande; MLE; specialpedagogisk undervisning;

  Sammanfattning : The research overview is expected to contribute with knowledge of MLE, Mediated Learning Enrichment and FIE, Feuerstein's Instrumental Enrichment program/Feuerstein's cognitive intervention program and its effects, primarily among students with learning disabilities but also among educators.   A research overview focusing on scientific articles, published in 2010-2020. LÄS MER

 2. 2. Digitala instruktioner i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mattias Hemmingsson; [2021]
  Nyckelord :dator; digitala instruktioner; självständighet; slöjd;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur digitala instruktioner i slöjd kan bidra till att hjälpa elever och lära sig att ta in kunskaper på ett bredare sätt än att bara få muntliga instruktioner och genomgångar från läraren. Studien är främst från ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. ’’Glädjen är större än rädslan’’ : en kvalitativ studie om ridning och rädsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Fanny Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :ridsport; häst; norm; jargong; stallkultur; instruktör; undervisning; motivation;

  Sammanfattning : This study examined adults’ experiences and perceptions about riding and fear and why they ride despite a feeling of fear. Equestrian sports are the eighth largest sport in Sweden with about half a million practitioners in all ages. LÄS MER

 4. 4. Notifikationsmodeller i virtuell verklighet vid träning inför akuta situationer : En jämförelse mellan två grafiskt presenterade notifikationsmodeller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Robert Bramstedt; [2020]
  Nyckelord :Collaborative virtual reality; virtual reality; gamification VR; virtual reality online collaborative; VR notification; VR interaction;

  Sammanfattning : VR står för Virtual Reality och används idag ofta för utbildning, både inom skola och yrkesgrupper då det har uppvisat goda resultat och är relativt billigt att utföra jämfört med att träna till exempel personal inom brandkår, sjukhus och polis. Finns det en applikation där flera användare inklusive en instruktör kan samverka oberoende plats och plattform blir det bättre ur både logistiskt och ekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. En mobil applikation för effektiviserad simutbildning : Ett uppdrag av simklubben SS04

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Filip Karlsson; Jeanie Dawnbringer; [2020]
  Nyckelord :Simundervisning; Simlektioner; Android; iOs; Mobil applikation; Firebase;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatexamensarbete var att skapa en mobil applikation för att öka möjligheten för simklubben SS04’s instruktörer att kunna hålla standardiserade och samstämmiga simlektioner. Den mobila applikationen var även tänkt att kunna bidra till att sprida kunskapen, om hur man kan lära sig simma, till allmänheten i stort. LÄS MER