Sökning: "instruktioner i klassrummet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden instruktioner i klassrummet.

 1. 1. Språksvårigheter och fysikundervisning : Hur språksvårigheter kan påverka inlärning och kunskapsutveckling i fysik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Shawkat Falhot; [2022]
  Nyckelord :fysikbegrepp; anpassat material; språksvårigheter; modersmål;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur elever som inte har svenska som modersmål utmanas av språksvårigheter i ämnet fysik i grundskolan. Vidare undersöks hur några elevers inlärning och kunskapsutveckling påverkas av detta och vilka faktorer som utgör hinder för deras kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Ordförståelseinlärning vid instruktionstillfällen : En litteraturstudie kring hur läraren kan använda instruktionstillfällen för att utveckla elevernas ordförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Hansson; Olivia Kullenberg; Malin Linnér; [2022]
  Nyckelord :Muntlig instruktion; ordförståelse; klassrum; lärare; elev; kommunikation; strategi och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad forskning säger ommöjligheten att ta tillvara på muntliga instruktionstillfällen för att förbättraelevernas ordförståelse. Frågeställningen som litteraturstudien utgick ifrånvar “på vilka sätt kan läraren arbeta vid muntliga instruktionstillfällen för attutveckla elevernas ordförståelse?”. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanvändning inom bildämnet i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christina Forsberg; Evelina Persson; [2022]
  Nyckelord :läromedel; bildundervisning; bildlärare; läromedelsanvändning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker lärares användning av läromedel inom bildämnet. Forskning om läromedelsanvändning i bildundervisning är högst begränsad, vilket i sin tur försvårade genomförandet av kunskapsöversikten. Ett flertal andra länder tycks använda sig av läromedel på statlig nivå mer än vad Sverige gör. LÄS MER

 4. 4. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 5. 5. Translanguaging in the English classroom : A study examining young learners’ attitudes and perceptions of translanguaging in the English classroom.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Krystal Harris; [2021]
  Nyckelord :Translanguaging; L1; L2; EFL; grades 7-9; English teaching; attitudes; age; proficiency.; Transspråkande; L1; L2; EFL; åk 7-9; engelska undervisning; attityder; uppfattningar; ålder; färdighet.;

  Sammanfattning : Many studies show that language learners see the benefits of using their first language in order to learn second or subsequent languages, while they also see some disadvantages. This reflects dominant ideas in language learning about the importance of keeping languages separate. LÄS MER