Sökning: "instruktionsfilmer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet instruktionsfilmer.

 1. 1. Instruktionsfilmer och det flippade klassrummet - Det flippade klassrummet, varför inte?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :det flippade klassrummet; flipped classroom; instruktionsfilmer; omvända klassrummet; ramfaktorteori; teknikintegrering; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Det flippade klassrummet är en relativt ny undervisningsmetod som grundar sig på att eleverna förbereder sig inför lektionen genom att ta del av det kursmoment som läraren i vanliga fall skulle gå igenom på lektionen. Vanligtvis sker detta genom att de får se en instruktionsfilm som läraren gjort. LÄS MER

 2. 2. Instruktionsfilm i undervisning : Utformningen av en mall för ett grafiskt användargränssnitt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Rebecka Green; [2018]
  Nyckelord :Video tutorial; Instruktionsfilm; Grafiskt gränssnitt; Grafisk design; Grafiska element;

  Sammanfattning : Instruktionsfilmer är ett vanligt inslag i undervisningen. Somliga instruktionsfilmsproducenter gör en enkel skärminspelning medan andra lägger till grafiska element för att locka användarnas uppmärksamhet till specifika delar av skärmen. Idag saknas riktlinjer över hur en instruktionsfilm bör presenteras. LÄS MER

 3. 3. Kundtjänst ur ett kundperspektiv : en behovsanalys av kundtjänst hos Pinevision

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Rickard Hedlund; Josef Lyrberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ämnar att studera Pinevisions kunders behov av kundtjänst, i syfte att skapa ett underlag för implementation. Extra hänsyn ska tas till de begränsningar som ett litet företag har i både personal och ekonomiska resurser. LÄS MER

 4. 4. Instruktionsformer i slöjden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Freij; [2014]
  Nyckelord :dator; digitala hjälpmedel; instruktionsformer; läromedel; självständighet; slöjd;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka instruktionsformer och arbetssätt som fungerar i slöjden. De didaktiska läromedlen i slöjden är få och nästan inga alls och för att studien skulle gå att genomföras tillverkade jag ett eget läromedel med olika instruktionsformer – digitala filmer, skriftligt och muntligt, i formen av ett gestaltande examensarbete. LÄS MER

 5. 5. "Nu blir det som ett riktigt ämne" -Flipped classroom i bildundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amina Ouis; [2014]
  Nyckelord :Bildundervisning; digitala hjälpmedel; Flipped classroom; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Jag har erfarat att bildundervisningen många gånger blir ineffektiv när det kommer till den delen av ämnet som innebär instruktioner och genomgång av planerad elevuppgift. Jag vill därför introducera en ny undervisningsmetod, nämligen Flipped classroom, där instruktioner och genomgång av planerad uppgift genomförs utanför skoltid i form av en instruktionsfilm. LÄS MER