Sökning: "instrumentella gärningsmän"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden instrumentella gärningsmän.

 1. 1. Reaktiva respektive instrumentella gärningsmän till dödligt våldGrad av känslor, brottsbegåendets längd och val av vapen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Nissander; [2015]
  Nyckelord :reaktiva gärningsmän; instrumentella gärningsmän; dödligt våld; känslor; brottslängd; val av vapen;

  Sammanfattning : I studier gällande våldsbrott görs vanligen en uppdelning av gärningsmän. Feshbach (1964) presenterade en teoretisk distinktion som redovisade två separata former av aggression, reaktivt samt instrumentellt våld. Det reaktiva våldet kunde ses som spontant och impulsivt medan instrumentella våldet var planerat och proaktivt. LÄS MER

 2. 2. Minnesförlust vid mord respektive mordförsök : Skillnader mellan reaktiva och instrumentella gärningsmän

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victoria Olsson; [2008]
  Nyckelord :minnesförlust;

  Sammanfattning : Gärningsmän till grova våldsbrott uppvisar inte sällan minnesförluster (Christianson, Freij & von Vogelsang 2007). Cirka 20 till 30 procent av gärningsmännen hävdar minnesförlust (Christiansson, Merckelbach & Kopelman 2006; Jelicic & Merckelbach, 2007). LÄS MER

 3. 3. Aggression i domar om mord och försök till mord

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lise Rehn; Anna Vikman; [2006]
  Nyckelord :Aggression: reaktiv; instrumentell; domar: mord; försök till mord;

  Sammanfattning : En uppdelning av aggression i instrumentell respektive reaktiv har bekräftats av tidigare forskning. Föreliggande studie bygger på 40 domar från Svea hovrätt där gärningsmännen blivit dömda för mord eller försök till mord. LÄS MER