Sökning: "instrumentlära"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet instrumentlära.

 1. 1. "Ljudet är kasst" : En studie om gymnasielärares uppfattning av omställningen till distansundervisning år 2020

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Amina Besic; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Corona; instrumentlära; omställning; distansundervisning;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of a qualitative study made on 11 music teachers' view on distance learning during Covid-19. The purpose of this essay is, through a phenomenographic analysis, to see how music teachers who are working at the upper secondary school view distance learning and how they have worked with it since the spring of 2020. LÄS MER

 2. 2. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande. Teori: De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER