Sökning: "instudering"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet instudering.

 1. 1. In i musiken : Instuderingsprocessen för en dirigerande musiker

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Wahlén; [2021]
  Nyckelord :dirigering; ackordeon; instuderingsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka min instuderingsprocess i rollen som dirigent respektive ackordeonist och att därefter jämföra skillnader och likheter mellan dessa processer, för att slutligen dra lärdomar av de olika rollernas möjligheter och svårigheter och att förbättra mina metoder för instudering och utveckla mitt konstnärskap. För att undersöka processerna genomfördes tre konstnärliga projekt, ett orkesterverk i rollen som dirigent, ett solostycke i rollen som ackordeonist och en kammaropera där de båda rollerna kombinerades. LÄS MER

 2. 2. Alternativa övningsmetoder för musiker: En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hannah Lindmossen; [2021]
  Nyckelord :Alternativa; Mentalisering; Metoder; Musik; Musiker; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Samspel; Öva; Övning; Alternative; Educational science; Imagery; Methods; Music; Music education; Musical interaction; Musicians; Practice; Practise; Practising; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Alternative Methods of Practising Music – A study of practising without one’s main instrument for single musicians and small ensembles – Part 1 presents different ways in which musical skills can be practised through imagery and other alternative methods of practising that do not involve the use of the musicians’ main instruments. It also shows how these methods may be combined. LÄS MER

 3. 3. Musikteori i sångundervisning : "Det har jag ingen lust med"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lif Frida; [2021]
  Nyckelord :musikteori; sångundervisning; instudering; motivation; musiklärare; gymnasieelever;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks på vilket sätt musikteori integreras i sångundervisning på gymnasieskolan, samt om det finns en önskan om förändring. För att få en överblick över hur musikteori används och uppfattas i sångundervisning har frågeställningar kring instudering och motivation diskuterats. LÄS MER

 4. 4. Sångare i teorin : Inkorporering av musikteori i enskild sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Lisa Stenfelt; [2021]
  Nyckelord :sångundervisning; musikteori; sång; sångimprovisation; improvisation; musikpedagogik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks hur enskild sångundervisning kan utformas så att sångelever kan få med sig musikteoretiska verktyg, likt elever med andra instrument, att använda vid såväl instudering som improvisation och musikskapande. Fokus har varit sångundervisning inom Contemporary Commercial Music (CCM) – ett paraplybegrepp som innefattar genrer som pop, soul, jazz, country, rock, r’n’b och hiphop. LÄS MER

 5. 5. Alternativa övningsmetoder för musiker: En studie i övning utan huvudinstrument för enskilda musiker och små ensembler - del 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Veronika Zadera; [2021]
  Nyckelord :Alternativa; Mentalisering; Metoder; Musik; Musiker; Musikpedagogik; Samspel; Utbildningsvetenskap; Zon 1; Zon 2; Öva; Övning; Alternative; Educational Science; Imagery; Methods; Music; Music education; Musical interaction; Musicians; Practise; Practice; Practising; Zone 1; Zone 2; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Alternativa övningsmetoder för musiker – del 2 utforskar hur mentalisering och mimning fungerar i musikalisk övning, enskilt och som duo, i arbetet mot en konsertfärdig produkt. Här redogörs även för hur medvetandezonerna zon 1 och zon 2, som upptäcktes i Alternativa övningsmetoder för musiker – del 1, kan fungera i musikalisk övning genom mentalisering. LÄS MER