Sökning: "insufficient manpower"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden insufficient manpower.

 1. 1. Peronalbristens påverkan på säkerhetskulturen i flygunderhållsorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Axel Söderlund; [2019]
  Nyckelord :safety culture; insufficient manpower; aircraft maintenance; leadership; säkerhetskultur; personalbrist; flygunderhåll; ledarskap;

  Sammanfattning : En god säkerhetskultur är avgörande för att flygunderhållsfunktionerna i Försvarsmakten ska kunna leverera luftvärdiga flygfarkoster. Personalbrist råder i flygunderhållsfunktionerna och därför undersöks om och hur personalbristen inverkar på säkerhetskulturen. LÄS MER

 2. 2. Breaking social and cultural borders : A study on immigrant social integration and intercultural appreciation in Gävle, Sweden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Mattis Malinen; [2011]
  Nyckelord :social work social exclusion social integration immigrant racism culture borders sfi gävle sweden intercultural appreciation mattis malinen;

  Sammanfattning : Immigration has over the years been looked upon in many different ways: At times, as something positive, bringing in manpower and new influences, but at other times as something negative – something bringing problems along with it. I have for a long time been interested in social interaction in general, and when it was time for meto write my thesis, I decided to narrow that phenomenon down and write about the socialintegration of immigrants. LÄS MER

 3. 3. Incitamentsstruktur för kunskapsöverföringi ett företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonas Andersson; Paul Bilich; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En god kunskapsöverföring inom produktionsföretag är idag en central fråga. Inom industrinses arbetskraften inte längre enbart som en inkomstbringande källa utan även som en insamlingsbas av kunskap och erfarenheter. LÄS MER