Sökning: "insufflation"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet insufflation.

 1. 1. Modelling of respiratory mechanics during cardiopulmonary resuscitation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Carlos Babiera Sancho; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cardiac arrest is a common cause of death. Medical treatment consists of cardiopulmonary resuscitation, comprising chest compressions and ventilation (both of which can be either manually or automatically provided) to recover the normal functioning of the heart. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av koldioxidkontrast vid en CT-kolon undersökning : Litteraturstudie: Slutversion av Santeri Kriikkula

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Santeri Kriikkula; Muna Omar Osman; [2016]
  Nyckelord :Patientupplevelse; CT-colonografi; Koldioxid; Insufflation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Val av protokoll vid immobilisering av noshörning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ann Maria Therese Orrsten; [2016]
  Nyckelord :immobilisering; noshörning; andningsdepression; immobilization; rhinoceros; respiratory depression;

  Sammanfattning : Det finns en rad olika anledningar till att söva vilda noshörningar, vare sig det är i fält eller i tillfälliga inhägnader. Det kan vara fråga om bevarandeinsatser som avhorning eller chipmärkning, avlägsnande av snaror, öronmärkning eller att förse djuret med radiosändare. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av datortomografi colon : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Elena Svanberg; [2013]
  Nyckelord :Colonography computed tomography; patient satisfaction; psychology; insufflation; patient compliance; Datortomografi colon; patient tillfredsställelse; psykologi; inblåsning; patientföljsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som insjuknar i kolorektalcancer är ofta mellan 50-70 år gamla. Colon kan undersökas med bariumundersökning, koloskopi eller datortomografi colon (DT colon). Nyttan med DT colon är att tarmen liksom strukturer utanför tarmens vägg kan avbildas samt att cancern kan stadieindelas. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser vid DT kolografi.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tatyana Jansson; [2011-04-26]
  Nyckelord :DT kolografi; patienters upplevelser; smärta; tarmuppblåsning; komplikationer och risker;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om patienters upplevelser vid DT kolografi. Kolorektal cancer är denvanligaste typen av cancer som drabbar människor efter 60- års ålder. DT kolografi är nytarmundersökningsmetod som kan hjälpa till att upptäcka kolorektal cancer i ett tidigt skede ochsom ännu inte utförs rutinmässigt på alla kliniker. LÄS MER