Sökning: "insulin resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden insulin resistance.

 1. 1. Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Brander; Emma Hillring; [2019-06-25]
  Nyckelord :PCOS; insulinresistens; supplementering; vitamin D; PCOS; insulin resistance; supplementation; vitamin D;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Miranda Brander och Emma HillringHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-06-04Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är den vanligaste orsaken till reproduktiva problem hos kvinnor och prevalensen är ca 10-15% hos kvinnor i fertil ålder i Sverige. Större delen av kvinnorna med PCOS har insulinresistens och detta påverkas negativt av vitamin D-brist, vilket också är vanligt förekommande hos kvinnor med PCOS. LÄS MER

 2. 2. Effekt av magnesiumsupplement på insulinresistens hos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ida Sigvardsson; Fanny Moberg; [2019-06-25]
  Nyckelord :Magnesium; insulinresistens; oral supplementering; Magnesium; insulin resistance; oral supplementation;

  Sammanfattning : BakgrundNära 800 miljoner människor världen över lever med prediabetes eller diagnostiserad diabetes typ2. Magnesium har en betydande roll för glukosmetabolismen och hypomagnesemi har setts varavanligt förekommande vid förekomst av insulinresistens. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Probiotics on High Sugar-Induced Type 2 Diabetes Mellitus Symptoms in Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Yasser Al-Ghamdi; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; Biomedicine; PEPCK; FOXO; Fbp; Hex-t1; Zw; Drosophila; Melanogaster; Longevity; Probiotics;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by the rise of fasting plasma glucose from its normal range (≥125mg/dl). It is marked by insufficient production of insulin from pancreatic β-cells as a result of failed compensation due to insulin resistance. LÄS MER

 4. 4. Mathematical Modelling of Insulin Resistance Development Caused by Chronic Inflammation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Simon Wu; [2019]
  Nyckelord :Mathematical models; Modelling; Chronic inflammation; Macrophages; Adipocytes; Insulin resistance;

  Sammanfattning : Obesity has in recent times become a more serious health issue and was estimated to affect over 650 million people world-wide in 2016. Furthermore, the list of obesity-associated diseases is countless, many of which have severe consequences. Type 2 diabetes (T2D) is such a disease, and it was estimated to be over 1. LÄS MER

 5. 5. BVC-sjuksköterskans upplevelse av mötet med överviktiga barn och deras föräldrar : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lena Andersson; Johanna Morsten; [2019]
  Nyckelord :child health care nurse; overweight; parents; children; meeting; iso-BMI; growth curve; obesity; BVC-sjuksköterska; övervikt; föräldrar; barn; mötet; iso-BMI; tillväxtkurva; fetma;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma ökar bland barn i Sverige. Under de senaste 25 åren har fetmaförekomsten hos barn ökat från 1 procent till 4 procent. Totalt bland barn i Sverige idag lider 15–20 procent av övervikt och fetma. LÄS MER