Sökning: "insulin"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet insulin.

 1. 1. Nanoscale detection of insulin granule sub-structures using dSTORM imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Yu Hong; [2020]
  Nyckelord :islet β-cells; dSTORM imaging; Alexa Fluor 647; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus is a global disease, mainly caused by insufficient insulin secre- tion from pancreatic islet β-cells. Insulin is stored in the granules of islet β-cells and released in response to extracellular stimuli e.g. glucose. LÄS MER

 2. 2. Är SGLT2-hämmare en behandling som kan erbjuda typ 2-diabetiker med kardiovaskulära sjukdomar ett längre liv?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hamideh Jafari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en kronisk metabolisk sjukdom som vanligen förekommer i samband med insulinresistens och ger upphov till förhöjda blodsockernivåer i kroppen, hyperglykemi. Tillståndet drabbar framför allt vuxna individer och betraktas som en viktig riskfaktor för insjuknande i kardiovaskulära sjukdomar vilket är den vanligaste orsaken till dödlighet och sjukhusinläggningar bland denna patientgrupp. LÄS MER

 3. 3. Deep Eutectic Solvents and Their Possible Application in Transdermal Drug Delivery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sarah Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Deep Eutectic Solvents; Pharmaceuticals; Transdermal drug delivery; Choline Chloride; Rheology; Formulation; BSA; Franz cell diffusion; Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Deep eutectic solvents, DES, is a type of solvent made by mixing a quaternary ammonium salt with a hydrogen bond donor at the eutectic point of the system. Most common quaternary ammonium salt is Choline Chloride, ChCl. A specific DES, Choline:CAGE has shown promise in delivering insulin through the skin of mice. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bernadetta Waerner; Karolina Forsslund; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; Upplevelse; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 500 000 personer diabetes mellitus, varav 85–90 procent har diabetes typ 2. Ytterligare 150 000 personer har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes som ökar mest i hela världen. LÄS MER

 5. 5. The effect on HbA1c in patients with type 2diabetes who start with FreeStyle Libre– a retrospective study of medical records in Region Örebro County, 2019

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Lydia Wenell; [2020]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; FreeStyle Libre; HbA1c; hypoglycemia.;

  Sammanfattning : IntroductionFreeStyle Libre (FSL) has mostly been used by patients with type 1 diabetes. In 2019, newrecommendations were announced regarding prescriptions to patients with type 2 diabetes(T2D) who have insulin treatment (basal/bolus), HbA1c > 70 mmol/mol and/or repeatedhypoglycemic events despite great effort to adjust insulin doses. LÄS MER