Sökning: "insulinbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet insulinbehandling.

 1. 1. Kontinuerlig mätning av blodsocker på intensivvårdspatienter, ett sätt att öka patientsäkerheten?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :jenny svedlund; ola friman; [2020]
  Nyckelord :Critical Care; Blood glucose Monitoring; Patient Safety; Insulin treatment; Intensivvård; blodsockermätning; patientsäkerhet; insulinbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund Som intensivvårdssjuksköterska är man skyldig att uppfylla uppdraget att leverera professionell och högteknologisk vård samtidigt som man tar hänsyn till det specifika lidande som intensivvårdspatienter utsätts för. Ett vanligt tillstånd bland intensivvårdspatienter är hyperglykemi och insulinresistens. LÄS MER

 2. 2. D-vitamin supplementering och dess effekt på HbA1c vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Amanda Persson; Emil Lindberg; Sofie Thorsén; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; D-vitamin; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; typ 2; HbA1c; Vitamin D; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; type 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar allt fler i Sverige och i övriga världen. Vid typ 2 diabetes är den prioriterade behandlingen kostbehandling och ökad fysisk aktivitet som ensam behandling eller i kombination med läkemedelsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Tove Cederholm; Sara Palmdal; [2019]
  Nyckelord :Gestational Diabetes Mellitus; physical activity; sedentary behaviour; knowledge; health behaviour;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditetsdiabetes är den vanligaste metabola sjukdomen hos gravida. Sjukdomen ökar drastiskt relaterat till ökat stillasittande. Åtgärder inkluderar kostråd, råd om fysisk aktivitet, stöd att förbättra levnadsvanor samt vid behov insulinbehandling. LÄS MER

 4. 4. Långtidseffekt på HbA1chos personer med typ 1 diabetessom använder Freestyle Libre

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Cajsa Naess; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1 Diabetes Mellitus är en kronisk metabolisksjukdom. Obehandladellervid dålig metabol kontroll kan sjukdomen orsaka skada på vävnader och öka risken för allvarliga komplikationer. För att möjliggöra adekvat insulinbehandling krävs egenmätning av glukos vilket kan ske genom olika metoder. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus hos katt : en studie om djurägares svårigheter vid blodglukosmätning och insulinbehandling i hemmet, deras upplevda stöd i diabetesfrågor och djursjukskötarens roll gällande diabetespatienter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Thérese Johansson; Alice Eriksson; [2019]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; djursjukskötare; övervakning; blodglukosmätning; insulin; behandling; stöd;

  Sammanfattning : Behandling med insulin och övervakning av blodglukos är idag vardag för många djurägare till katter med diagnosen diabetes mellitus. I denna text benämns diabetes mellitus med förkortningen DM. Denna uppsats inleds med en bakgrund om DM för att läsaren ska få en helhetsförståelse av sjukdomen. LÄS MER