Sökning: "insults"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet insults.

 1. 1. Japanese Native Speakers’ Derogatory Language Use Against Men and Women

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Oliver Braun; [2021]
  Nyckelord :impoliteness; gender; insults; derogatory language; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This thesis explores the differences between how Japanese native speakers use insults and derogatory language toward men and women. Initially, impoliteness is described as an area of sociolinguistics that explores face-threatening acts, the offensiveness of which is modified by various factors, such as the interlocutors’ relationship and gender. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal - Rättsväsendets hantering av fall med koppling till #metoo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Österberg; [2021]
  Nyckelord :Freedom of speech; defamation; border; gender perspective; indirect discrimination; #metoo; sexual assault; social media. Gränsdragning; förtal; yttrandefrihet; könsperspektiv; indirekt diskriminering; sexualbrott; sociala medier.; Science General; General Works; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The border between freedom of speech and defamation - how does the judicial system handle cases linked to #metoo. In the aftermath of the #metoo movement, questions arises about the border between freedom of speech and defamation. LÄS MER

 3. 3. Livet i Fabriken : Två montörers berättelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Gabriel Isteifo; [2020]
  Nyckelord :mental health; physical health; stress; burnout; work; workplace; depression; factory; factory worker; fitter; Psykisk hälsa; fysisk hälsa; stress; utbrändhet; arbete; arbetsplats; depression; fabrik; fabriksarbetare; montör;

  Sammanfattning : This study examines the experiences of work related problems in regards to physical and mental health among industrial workers, and the experiences of how companies handle these problems. In this study, two industrial workers from one company have been interviewed, and they have shared their different, but intertwined stories. LÄS MER

 4. 4. Att spela online-spel som kvinna : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sitt online-spelande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Kotkamaa; [2020]
  Nyckelord :online-gaming; community; prejudice; coping; achievement; online-spel; gemenskap; fördomar; coping; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få större förståelse för kvinnors upplevelser av deras online-spelande. Studien baserades på 10 semi-strukturerade intervjuer som sedan analyserades med en tematisk analysmetod för att hitta gemensamma mönster hos kvinnorna som deltog. LÄS MER

 5. 5. The threats from China : A case study over how the Swedish media respond and is affected by threats and harassment from Chinese authorities

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Julia Grip; [2020]
  Nyckelord :China; threats; harassment; journalists; media; Sweden; Kina; hot; trakasserier; journalist; media; Sverige;

  Sammanfattning : In 2018, there was clear evidence that Sweden was targeted of China’s attempts to influence their media. The Chinese embassy started criticising Swedish news reporting through insults or even threats. Since 2017 the Chinese ambassador has been summoned more than 40 times to the Swedish foreign department for his spiteful attacks on the media. LÄS MER