Sökning: "insurance service relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden insurance service relationship.

 1. 1. Should I stay or should I go? - Lojalitet och customer engagement i den digitaliserade försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Michaela Edin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :insurance; insurance industry; digitalization; loyalty; e-loyalty; customer engagement.; försäkringar; försäkringsbranschen; digitalisering; lojalitet; e-lojalitet; customer engagement.;

  Sammanfattning : Försäkringar och försäkringsbolag har stor betydelse för det moderna samhället när det kommer till trygghet och utveckling, både för privatpersoner och företag. Trots detta har försäkringsbranschen fått relativt lite uppmärksamhet inom forskningen, inte minst inom företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesidentitet hos en nykomling i branschen : En fallstudie om försäkringsbolaget Hedvig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Filip And; Wilmer Gyllström; [2019]
  Nyckelord :Brand identity; Insurance; Communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if an insurance company’s image of their own brand identity match what students in Uppsala universitet experience. The study is built on a case study of the insurance company Hedvig’s brand identity and how students in Uppsala experience the brand. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens principalansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med skadeståndet utgår från prevention och reparation. Skadestånd ska förmå människor att agera mer aktsamt, att avstå från ett visst skadligt agerande, i syfte att undvika skador. Detta ska i sin tur leda till ett tryggare och säkrare samhälle. LÄS MER

 4. 4. Private Equity & Pets: A study on the effects of Private Equity entry on the Swedish veterinary care market for companion animals

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Ragnar Broström; Lukas Bergman; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; Veterinary Care; Market Consolidation; Supplier Induced Demand; Moral Hazard;

  Sammanfattning : Investigating changes in veterinary care prices in Sweden resulting from the entry of private equity owned clinics and market consolidation. The study uses panel data between 2005 and mid-2016 on veterinary charges for insured dogs to measure the extent to which the growth in price on veterinary services have changed on a per episode basis, meaning the collective series of treatments, for a specific diagnosis of a dog. LÄS MER

 5. 5. Kundrelationer i bankbranschen : Hur banker med skilda verksamheter arbetar med kundrelationer idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anne-Linn Nielsen; Victoria Larsson; [2018]
  Nyckelord :relationship marketing; financial services; customer relationships; service marketing; Relationsmarknadsföring; kundrelationer; tjänstesektorn; bankmarknaden; service marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare how banks with differentiating operations work with their customer relationships. The financial market has changed because of digital advances in society as a whole and because of newly arisen competitors. LÄS MER