Sökning: "intäktsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet intäktsredovisning.

 1. 1. Förändring i intäktsredovisning : Implemetering av IFRS 15 i svenska koncerner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rufat Ragimov; [2019]
  Nyckelord :international accounting; revenue recognition; IFRS; IFRS 15; accounting change; implementation; internationell redovisning; intäktsredovisning; IFRS; IFRS 15; redovisningsförändring; implementering;

  Sammanfattning : Revenue is a central part of financial reporting and business activities, but there is a great deal of criticism and problems related to revenue recognition. In connection with this, a new standard IFRS 15 has been developed, in a convergence project between international standards setters IASB and FASB. LÄS MER

 2. 2. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nina Andersson Josefsson; Jessika Sjörén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; K3; revenue recognition; revenue; stakeholder perspective; income tax; dividend; financial ratios; disclosures; qualitative characteristic; RFR 2; IFRS 15; K3; intäktsredovisning; intäkter; intressentperspektiv; inkomstbeskattning; utdelning; nyckeltal; upplysningar; kvalitativa egenskaper;

  Sammanfattning : Intäkter är en väsentlig del av redovisningen och används för att fastställa de finansiella resultaten. Det är även ett betydelsefullt mått för intressenter som använder intäktsredovisningen för att bedöma företags finansiella prestation. År 2002 påbörjade IASB ett projekt för att utveckla en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 3. 3. Nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 : en totalundersökning på hur börsnoterade bolag påverkas av IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Antony Deng; Xisrav Jurayev; [2018]
  Nyckelord :accrual; balance-sheet approach; control; critical event; IFRS 15; income-statement approach; recognition; revenue recognition; balansorienterad ansats; IFRS 15; intäktserkänning; kontroll; kritiska händelse; periodisering; resultaträkningsorienterad ansats;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Inom intäktsredovisning råder det en problematik om när en intäkt ska redovisas samt till vilket belopp. Den 1 januari 2018 träder den nya intäktsredovisningsstandarden IFRS 15 i kraft och ersätter alla tidigare standarder som behandlade intäkter. LÄS MER

 4. 4. Redovisningval i tjänsteföretag : Vad ligger till grund för valet?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Romina Chanko; Ximena Rojas; [2018]
  Nyckelord :Accounting choice; service business; K3; revenue recognition; incentive; Redovisningsval; tjänsteföretag; K3; intäktsredovisning; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund: Finansiella rapporter har en betydande roll på marknaden och kan se olika ut beroende på incitament bakom redovisningsval. Företag kan bland annat påverka intäkterna beroende på incitament. Detta såg man i företaget Enron som försökte möta förväntningar genom att tidigarelägga intäkterna som gjorde att de gick i konkurs. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur IFRS 15 kan påverka transparens och kvalitét inom redovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Johansson; Carl Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Revenue recognition; Transparency; Accounting Quality; Information Asymmetry; IFRS 15; intäktsredovisning; transparens; redovisningskvalité; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har fokuserat främst på hur användandet av IFRS separat påverkar transparens i redovisningen samt redovisningskvalité. Däremot finns det inte lika mycket forskning kring hur IFRS 15 påverkar relationen mellan transparens och redovisningskvalité. LÄS MER