Sökning: "intagsfrekvens"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet intagsfrekvens.

 1. 1. Munhygienvanor och intagsfrekvens av kariogen kost hos en grupp universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Åkerberg; Caroline Grützelius; [2017]
  Nyckelord :oral hälsa; munhygien; kostvanor; karies.;

  Sammanfattning : Introduktion: Att ha goda munhygienvanor är viktigt för att hålla munsjukdomar som karies och parodontit borta. För att undvika att få karies är det också viktigt med goda kostvanor och att intagsfrekvens av kariogen kost inte sker för ofta. LÄS MER

 2. 2. Kost- och munhygienvanor hos en grupp 15-åringar i ett mångkulturellt område : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefine Eriksson; Josefine Hellström; [2017]
  Nyckelord :Kostvanor; munhygien; oral hälsa; ungdomar; ursprung;

  Sammanfattning : Introduktion: Femtonåringar experimenterar mycket med sin livsstil vilket kan påverka den orala hälsan negativt. Studier har även visat att 15-åriga ungdomar med utländsk bakgrund har en ökad kariesförekomst vilket gör det viktigt att få en inblick i ungdomars munhygienvanor och kostvanor. LÄS MER

 3. 3. Kost-, munhygien- och tandvårdsvanor hos en grupp med utländsk bakgrund : Diet, oral hygiene, and dental care habits in a group with foreign origin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elaha Azizi; Tarza Salar; [2014]
  Nyckelord :Karies; kostvanor; munhygienvanor; oral hälsa; utländsk bakgrund.;

  Sammanfattning : Introduktion: Karies är en kronisk och multifaktoriell sjukdom som uppstår av samspel mellan bakterier, föda och tandytan. I Sverige har kariesförekomsten tydligt minskat, men det är fortfarande vanlig sjukdom hos individer med utländsk bakgrund. LÄS MER

 4. 4. I vilken mängd intas D-vitamin? : En kvantitativ studie som undersöker rapporterat intag av D-vitamin i en internetbaserad enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Wikman Sara; [2014]
  Nyckelord :Uppskattat D-vitaminintag; Rekommenderat dagligt intag RDI ; Lower intake level LI ; Average requirement AR ; Upper intake level UL .;

  Sammanfattning : Bakgrund. Kostens sammansättning får en stor betydelse för boende i Sverige då de inte tillgodogör sig D-vitamin från solen i samma utsträckning som länder vid ekvatorn, speciellt vintertid. LÄS MER

 5. 5. Stress ur ett kariologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rua Majed; Eriksson Linda; [2014]
  Nyckelord :Karies; kost; munhygien; saliv; stress;

  Sammanfattning : Introduktion: Stress blir allt vanligare och det påverkar människan negativt både psykiskt och fysiskt. Den förekommer bland både kvinnor och män. Minskad saliv, kost och intagsfrekvens samt munhygienvanor medför ökad risk för kariesutveckling. LÄS MER