Sökning: "intangible assets"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden intangible assets.

 1. 1. Intangible Asset Disclosure and Impact on Firm Value - Evidence from Swedish Listed IT Firms

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Johansson; Emily Lewin; [2019-06-18]
  Nyckelord :Intangible asset disclosure; intangible assets; hidden value; market capitalization; market value; Information Technology firms; Swedish firms; content analysis.;

  Sammanfattning : Background: In this changing economy, firm are gaining larger amounts of intangible assets.Along with these changes there are several challenges, including not only reporting theseintangibles but also measuring them. Many of these intangible assets are treated asexpenditures and are therefore not capitalized. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation av båtar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrik Leijonhufvud; [2019-05-23]
  Nyckelord :Documentation; Maritime Heritage; Photogrammetry; Craft Science; Forensic Perspective;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019.01... LÄS MER

 3. 3. Meme Marketing to Fellow Kids

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :William Lind; [2019]
  Nyckelord :Memes; memetic media; authenticity; corporate identity; vernacular criticism; intangible assets; reddit; twitter;

  Sammanfattning : Corporations attempting to enter the realm of memetic media often find themselves lost and embarrassed; the chaotic nature of meme culture as a global way of expression on the internet has proven difficult, and communities like Reddits r/FellowKids enact vernacular criticism on corporations who attempt to use memes in order to reach their target audience. This study aims to reach higher knowledge of successful corporate engagement in memetic media through a text analysis of discussions between users on Reddit and the interplay on Twitter where users engage in vernacular ways with the Wendy’s Twitter account. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall : En kvantitativ studie baserad på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Gullholm; Malin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Intangible assets; goodwill; goodwill impairment; cash flow; earnings; dividend; IAS 36; Immateriella tillgångar; goodwill; goodwillnedskrivning; kassaflöde; resultat; utdelning; IAS 36;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan en goodwillnedskrivning och framtida ekonomiska utfall Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Gullholm och Malin Karlsson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: Juni - 2019  Syfte: Syftet med studien är att identifiera om en nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 har effekter på framtida utfall såsom kassaflöde, resultat och utdelning i svenska företag noterade på Nasdaq Stockholm och NGM. Metod: Denna kvantitativa studie tillämpar en hypotetisk-deduktiv forskningsansats och har ett positivistiskt synsätt som vetenskaplig utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsövergång vid personal- och materialintensiv verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Silja Harnisch; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; EU-rätt; EU law; förmögenhetsrätt; 6 b § LAS; verksamhetsövergång; personalintensiv verksamhet; materialintensiv verksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Section 6 b of the Employment Protection Act (Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)) states, that when a transfer of an undertaking, business, or part thereof occurs then the employee may choose to transfer to the new owner. If the employee chooses to do so, they as well as their employment contract, and employment relationships automatically transfers to the transferee of the business. LÄS MER