Sökning: "intangible assets"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden intangible assets.

 1. 1. A quantitative study of how capital structure is affected by intangible assets - The Case of Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Jonassen; Pelle Cornéer; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intangible Assets; Capital Structure; Leverage; Tangible Assets; Knowledge- Economy; Industry Comparison; Innovation;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Bröme; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; sakrätt; säkerhetsrätt; krediträtt; ägarförbehåll; äganderättsförbehåll; förbehållsklausuler; företagsöverlåtelser; verksamhetsöverlåtelser; företagsförvärv; retention of title clause; business transfer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av immateriella tillgångar inom spelbranschen : En kvalitativ studie om väsentliga aspekter som ligger till grund för allokeringen av immateriella tillgångar vid förvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jimmie Karlén; Tobias Åberg; [2021]
  Nyckelord :Immateriella tillgångar; spelbransch; karaktärsdrag; goodwill; allokering; IFRS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immateriella tillgångars betydelse ökade markant under 2000-talet som en följd av ett mer digitaliserat och kunskapsdrivet samhälle. Detta tillgångsslag besitter egenskaper som är komplexa att identifiera och uppskatta ett värde på, vilket påverkar redovisningens utfall. LÄS MER

 4. 4. Capital Accumulation and the Labor Share of Income

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julius Broman; [2021]
  Nyckelord :factor shares of income; labor share; capital accumulation; capital heterogeneity;

  Sammanfattning : This paper estimates the effects of capital accumulation on industry labor shares by taking account of capital heterogeneity. Using a cross-country, cross-industry dataset covering 15 European countries over 38 industries, I take advantage of a detailed breakdown of the capital stock distinguishing between physical, ICT and intangible assets. LÄS MER

 5. 5. Människan – företagets viktigaste resurs? : En kvantitativ studie om sambandet mellan humankapitalet och lönsamheten i revisions- och redovisningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Johansson; Sanna Fjällman; [2021]
  Nyckelord :Human capital; profitability; health; intellectual capital; knowledce based companies; auditing and accounting business; Humankapital; lönsamhet; hälsa; intellektuellt kapital; kunskapsföretag; revisions- och redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företags värde ligger i dess tillgångar. I tillgångarna ingår immateriella tillgångar som saknar fysisk existens men är trots det viktiga för ett företag. En del av de immateriella tillgångarna är humankapitalet. LÄS MER