Sökning: "intangible cultural values"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden intangible cultural values.

 1. 1. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 2. 2. Konstnärernas trädgård : en processanalys av trädgårdsrekonstruktionen på Carl Larsson-gården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julie von Hofsten; [2023-05-03]
  Nyckelord :reconstruction; restoration; historic garden; cultural heritage; intangible heritage;

  Sammanfattning : The essay is a case study that describes the reconstruction process of the garden at Carl Larsson­gården that took place between 2010-2014. The survey places particular emphasis on horticultural historical values and how these are translated from theory to practice. LÄS MER

 3. 3. Spår i jorden : en studie av ett extraktionslandskap

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Hahn; [2023]
  Nyckelord :extraktionslandskap; nymaterialism; landskapshistoria; mosse; torv; torvtäkt; postindustriellt landskap; spårande; rumslighet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utforskar torvtäkten som landsakap. Torvindustrin har en långtgående historia i Sverige, och de utdikade torvmossarna utgör några av de största landskapssåren i landet. Under påtryckningar från politik och samhälle har industrin minskat kraftigt, och många torvtäkter hotas nu av nedläggning. LÄS MER

 4. 4. Towards a Data Analytics Culture : An Exploratory Study on the Role of Organizational Culture for Data Analytics Practices

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elisabeth Roschlau; Lisa Märkle; [2022]
  Nyckelord :Organizational Culture; Cultural Factors; Cultural Values; Data Analytics; Big Data; Data-Driven;

  Sammanfattning : Background: Over the years, Data Analytics (DA) has gained much attention enabling the extraction of valuable insights from the massive amount of data that is being produced every day. To exploit DA practices, various requirements for its successful usage are needed. LÄS MER

 5. 5. En kulturell och kommersiell teater : En differentieringsstrategi mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mette Richardson; Siri Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Differentiation; High-End; Department stores; Nordiska Kompaniet; E-commerce; Physical offer; The Five Product Levels; Intangible assets; Symbols; Customer Loyalty; Brand.; Differentiering; High-End; Varuhus; Nordiska Kompaniet; E-handel; Fysiskt erbjudande; The Five Product Levels; Immateriella värden; Symboler; Kundlojalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån intern strategi och anställdas uppfattning undersöka hur ett varuhus ​inom High-End-segmentet arbetar med att differentiera sitt fysiska erbjudande. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka huruvida detta skulle kunna vara ett sätt att bemöta den ökade konkurrensen från E-handeln. LÄS MER