Sökning: "intangibles"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet intangibles.

 1. 1. Intangible Asset Disclosure and Impact on Firm Value - Evidence from Swedish Listed IT Firms

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Johansson; Emily Lewin; [2019-06-18]
  Nyckelord :Intangible asset disclosure; intangible assets; hidden value; market capitalization; market value; Information Technology firms; Swedish firms; content analysis.;

  Sammanfattning : Background: In this changing economy, firm are gaining larger amounts of intangible assets.Along with these changes there are several challenges, including not only reporting theseintangibles but also measuring them. Many of these intangible assets are treated asexpenditures and are therefore not capitalized. LÄS MER

 2. 2. The accounting impasse of intangibles? Capitalised intangibles effect on the dispersion of analysts forecasted operating earnings

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mats Jonsson; John Alfredsson; [2019-06-10]
  Nyckelord :intangibles; accounting;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om borgenärsskydd till kryptovaluta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Andersson; [2019]
  Nyckelord :sakrätt; kryptovaluta; bitcoin; borgenärsskydd; functional equivalence; funktionell likvärdighet; icke-fysisk egendom; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitalisering och ny teknik möjliggör helt nya sätt för representation av ekonomiska värden. Utanför den traditionella egendomssfären kan idag stora tillgångar hittas. Det kanske vanligaste exemplet på sådana tillgångar är kryptovalutor. LÄS MER

 4. 4. Understanding the valuation of intangibles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Emanuelsson; [2018-08-01]
  Nyckelord :Intangible assets; valuation; innovation; resource-based view;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Nyckelord :Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER