Sökning: "integrated transport"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden integrated transport.

 1. 1. Extended Gate - Barriers and opportunities for intermodal improvements, a case study of Port of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Hällgren; Erik Bengtsson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Extended Gate; inland terminal; port supply chain integration;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Design and Analysis of Electric Over-actuated Vehicle Suspension

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ankith Suresh Athrey; [2020]
  Nyckelord :RCV; ITRL; MBD; CAD; FEM; RCV; ITRL; MBD; CAD; FEM;

  Sammanfattning : The main aim of this master thesis is to improve the performance of the Research Concept Vehicle (RCV). The RCV is an electric over-actuated vehicle developed at Integrated Transport Research Lab (ITRL) at KTH Royal Institute of Technology. The vehicle steer, camber, drive, and brake on each wheel of the vehicle. LÄS MER

 3. 3. ICOS Atmospheric Stations: Spatial Characterization of CO2 Footprint Areas and Evaluating the Uncertainties of Modelled CO2 Concentrations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ida Storm; [2020]
  Nyckelord :Geography; GIS; ICOS; Carbon dioxide; Modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyze spatial characteristics of 31 different European atmospheric measurement stations in the ICOS (Integrated Carbon Observation System) station network. The characterization includes quantification of where air arriving at the stations can be expected to have come from, as well as a breakdown of what these areas cover with regards to land cover, point source emissions and population. LÄS MER

 4. 4. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lindgren; [2020]
  Nyckelord :kollektivtrafik; socialt kapital; Tvärbanan; tillgänglighet; social inkludering;

  Sammanfattning : Tillhandahållandet av kollektivtrafik kan ses som en nyckelaspekt för mer jämlika förutsättningar till samhällsdeltagande. Ökade ojämlikheter och segregation är återkommande problem i stora och växande städer, och grupper med olika socioekonomiska förutsättningar blir allt tydligare åtskilda geografiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Produktutveckling av förpackningar : Prioriteringar, hållbarhet och involvering av slutkonsumenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sara Johansson; Ebba Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable consumption; packaging; consumer preferences; sustainable packaging development; consumer ethics; packaging design; product development; Hållbar konsumtion; förpackningsdesign; förpackningsindustrin; produktutvecklare; hållbara förpackningar; slutkonsumenter; konsumentprioriteringar; livsmedelsförpackningar;

  Sammanfattning : I takt med globaliseringen och en ökande konsumtion världen över skapas också ett växande behov för diverse olika förpackningslösningar. De flesta varor på dagens marknader är förpackade på något sätt och detta kräver att det måste produceras oerhört mycket förpackningsmaterial varje dag, vilket tär mycket på jordens resurser utifrån flera perspektiv. LÄS MER