Sökning: "integration 2019"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade orden integration 2019.

 1. 1. HOW HAS THE EUROPEAN IDENTITY BEEN ARTICULATED BY THE EUROPEAN COMMISSION? A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Berggren; [2020-11-13]
  Nyckelord :European identity; Integration; European Commission; Universalism; Particularism;

  Sammanfattning : The concept of European identity is a debatable topic in Europe. There have been several studies about European identity’s function and of its content, whereas the European Commission has tried to protect and maintain its common identity in Europe through peace and crises. LÄS MER

 2. 2. VARFÖR ÄR DET LÄGRE VALDELTAGANDE I KOMMUNALA OMVAL? En jämförande studie av åtta svenska omval mellan år 1976–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Schönbeck; [2020-03-04]
  Nyckelord :Omval; Nyval; Val; Valdeltagande; rösttrötthet; kommun;

  Sammanfattning : Since 1986 there has been eight re-elections to Swedish municipalities and regions. This thesis aims to explain the great decline and difference in voter turnout between the eight cases of re-election. LÄS MER

 3. 3. En arbetsmarknad i förändring : En marxistisk analys av europeiseringen av arbetspolitiken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Clara Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :arbetspolitik; marxism; förordning; anställningsskydd; maktförhållanden; europeisering; EU-fördrag; sysselsättningsstrategi;

  Sammanfattning : The process of European integration affects different areas of the European structure differently, where some areas are more integrated than others. Sometimes, it can be difficult to find a balance between how the EU functions and the existing structures within the Member States. LÄS MER

 4. 4. KLIMATKALKYLER I PROJEKTERING : Byggnadskonstruktörens möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Sund; Ida Stålheim; [2020]
  Nyckelord :livscykelanalys; konstruktör; klimatdeklaration; klimatkalkyl; projektering;

  Sammanfattning : Sverige står inför en omfattande omställning, att år 2045 ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser. Detta innebär stora utmaningar för byggbranschen som står för 19 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk hållbarhet i nystartade företag : En studie om hur nystartade företag integrerar ekologisk hållbarhet i sina produktutvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FELICIA LINDGREN; REBECKA MAGNIUS; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability · Product development process · Start-ups · Priorities · Challenges · Opportunities; Ekologisk hållbarhet · Produktutvecklingsprocess · Nystartade företag · Prioriteringar · Utmaningar · Möjligheter;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan till följd av produktion och konsumtion är ett högaktuellt samhällsproblem. Många företag gynnas av ekonomisk tillväxt som följd av konsumtion vilket kan skapa en konflikt där klimatpåverkan ställs mot ekonomisk vinning. LÄS MER