Sökning: "integration av invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden integration av invandrare.

 1. 1. En plats på arbetsmarknaden : en kvalitativ studie av arbetslöshet och arbetsmarknadsetablering hos medelålders invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hamid Noore; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; arbetsförmedling; invandrarbakgrund; medelålders invandrare; etablering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta reda på hur situationen för arbetslösa medelålders invandrare upplevs, vilka bakomliggande orsaker som finns till den och hur målgruppen upplever politikens insatser för en förbättrad integration. Studien har genomförts via kvalitativa intervjuer med åtta arbetslösa medelålders invandrare samt två arbetsförmedlare. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 3. 3. Etablerade invandrares perspektiv på integration : En kvalitativ studie om etablerade invandrares upplevelser av integrationsprocessen i småstäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hasibullah Aziz; [2020]
  Nyckelord :integration; etablerade invandrare; invandrare; delaktighet; assimilering; multikulturalitet;

  Sammanfattning : Invandrarnas integration har alltid varit ett viktigt ämne i det svenska samhället. För att lyckas med integration finns det olika vägar och åsikter. Syftet med denna uppsats är att belysa etablerade invandrares perspektiv om vilka faktorer som bidrar till, respektive försvårar integrationen i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotek som språklig integrationsresurs : En studie av ett stadsbiblioteks potentiella bidrag till vuxna nyanländas integration och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Sofia; [2020]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; Språkligt landskap; Integration; andraspråksinlärning; SFI; Bibliotek;

  Sammanfattning : Genom analys av det språkliga landskapet på ett bibliotek i kombination med intervjuer med tre bibliotekarier har ett biblioteks potential för språkinlärning, integration samt samarbete med SFI undersökts. Resultatet visar att det språkliga landskapet domineras av det svenska språket och de gånger andra språk än svenska eller nationella minoritetsspråk används handlar användningen om information om språkutvecklande aktiviteter för invandrare. LÄS MER

 5. 5. Integration: Somaliska invandrare i Umeå : En studie - ur ett brukarperspektiv - om några somaliska invandrares minnen och erfarenheter av hur det var att komma som nyanländ flykting till Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Faduma Omar; [2020]
  Nyckelord :Municipality; refuges; interventions; integration policy; Somali immigrants; User perspective;

  Sammanfattning : It´s of great importance for both democracy and integration that people have an equal opportunity to participate in society. The main challenge today, which of course is even the greatest enemy of democracy and integration, is exclusion. Active forms of collaboration are required to meet this challenge. LÄS MER