Sökning: "integration of acquisitions"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden integration of acquisitions.

 1. 1. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 2. Recent M&A in the Telecom Industry : Industrial Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Jacobsson; Olof Rickhammar; [2022]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; M A; Evaluation of Strategic Partner; Industrial Wireless Networks; 5G; Wi-Fi; Fusioner och förvärv; Utvärdering och val av strategisk partner; Industriella trådlösa nätverk; 5G; Wi-Fi;

  Sammanfattning : The development of more powerful wireless communication technologies such as 5G and Wi-Fi 6 are opening possibilities for advanced applications in industrial settings. Different types of players across the value chain are entering the market and engaging in mergers and acquisitions. LÄS MER

 3. 3. Fit in or fit out? Exploring the pre-merger and acquisition phase through an acculturation lens

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Claudia Perera; Viktor Wejdelind; [2022]
  Nyckelord :Mergers and acquisitions; M A process; organizational culture; acculturation modes; congruence; acculturation stress; social identity theory; case study; pre-deal planning;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions (M&As) are not only becoming more common globally, but they are also increasing in size and value in Sweden. The pace of this trend has not even slowed down due to the eruption of the global pandemic, there is rather a tendency showing the opposite. LÄS MER

 4. 4. Synergier vid företagsförvärv : En studie av mindre börsnoterade bolag om synergier efter företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Lukas Lundh; Simon Frejd; [2022]
  Nyckelord :Mergers and acquisitions; Due Diligence; Synergies; Integration; Information asymmetry; Human Resource; Coordination; Interaction; Företagsförvärv; Due Diligence; Synergier; Integration; Informationsasymmetri; Human Resource; Koordination; Samspel.;

  Sammanfattning : Introduction Mergers and acquisitions (M&A) is the process of acquiring or disposing of a company, a part of a business or a specific asset within a company. M&A allows companies to rapidly increase their growth and size to develop faster compared to organic growth. M&A is a hot market and the trends are pointing upwards. LÄS MER

 5. 5. Connecting the dots between information system integration methods and the factors influencing them in cross-border M&As : Insights from a multiple-case study of nine Swedish multinational companies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Ericson; Andreas Lennartsson; [2022]
  Nyckelord :information system integration methods; information system integration; information systems; cross-border M A; M A; post-merger integration;

  Sammanfattning : Cross-border mergers and acquisitions (M&A) have become a prominent internationalization and growth strategy of today’s global business landscape. However, the practice faces significant failure in terms of value creation. LÄS MER