Sökning: "integration på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden integration på arbetsplatsen.

 1. 1. Jag vet inte vart gränsen går vid kränkning : En kvalitativ studie om kvinnor med utländsk bakgrund och deras upplevelser om bemötande och integration på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Camila Lopez Saez; Khlood Abdurahman; [2021]
  Nyckelord :Etnicitet; integration på arbetsplatsen; strategier; utländsk bakgrund; diskriminering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en djupare analys skapa förståelse för hur kvinnor med utländsk bakgrund som arbetar inom kvalificerade yrken förhåller sig till sina roller på sina arbetsplatser, och hur de upplever att de bemöts av sin omgivning utifrån sin etnicitet samt hur de upplever att deras arbetsrelaterade relationer är. Varför just kvinnor valdes beror på att det skett en ökning i utbildningsnivå gentemot män enligt tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Onboarding inom offentliga sektorn : En teoretisk onboardingmodell för nyanställda

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hussein Shuker; Rami Hani Abdul; [2020]
  Nyckelord :New employee onboarding; Onboarding models; Public sector onboarding; Socialization; Introduction; ADKAR; Onboarding av nyanställda; Onboardingmodeller; Onboarding inom offentlig sektor; Socialisering; Introduktion; ADKAR.;

  Sammanfattning : Onboarding of new employees in the workplace is among the most important and at the same time the most overlooked process in managing human capital. Onboarding is the English term for the introduction as well as the socialization process in new employee development. LÄS MER

 3. 3. Arvidsjaur kommun intranät : Utveckling av prototyp

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett Intranät är en hemsida som kan effektivisera kommunikation och informationsdelningpå arbetsplatsen. Arvidsjaurs kommun saknar i nuläget det och därför har en prototyp förett intranät tagits fram. Hemsidan har gjorts i WordPress på en virtuell maskin med operativsystemet Ubuntu. LÄS MER

 4. 4. Integration av nyanlända/utrikesfödda ingenjörer i byggsektorn : En studie utifrån nyanlända/utrikesfödda ingenjörers perspektiv gällande att integreras i byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Semir Rujovic; Arif Mohammad; [2020]
  Nyckelord :High skilled immigrants; workplace integration; cultural diversity; construction; Högutbildade invandraringenjör; integration på arbetsplatsen; kulturell mångfald; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sweden has a long tradition of refugee immigration to the country and with labor skillshortage that exists in the construction sector, larger construction company in Swedeninitiated to start recruitment and education program to integrate high skilled immigrantengineers into their company.The purpose of this study aims to investigate how immigrants’ engineers experienceintegration in the construction sector by examining two different construction companies'programs in Sweden. LÄS MER

 5. 5. En kommuns integration på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur en enskild kommun arbetar för att etablera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Edsvik; [2019]
  Nyckelord :Integration; labor market; shortage of professions; establishment; foreign background; Integration; arbetsmarknad; bristyrken; etablering; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva hur man arbetar med att integrera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden och vilka problem som kan uppstå. Problemformuleringen grundar sig i hur en enskild kommun ska kunna komma att lösa matchningen av en viss grupp av personer som står utanför arbetsmarknaden med företag på arbetsmarknaden. LÄS MER