Sökning: "integration på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden integration på arbetsplatsen.

 1. 1. Onboarding inom offentliga sektorn : En teoretisk onboardingmodell för nyanställda

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hussein Shuker; Rami Hani Abdul; [2020]
  Nyckelord :New employee onboarding; Onboarding models; Public sector onboarding; Socialization; Introduction; ADKAR; Onboarding av nyanställda; Onboardingmodeller; Onboarding inom offentlig sektor; Socialisering; Introduktion; ADKAR.;

  Sammanfattning : Onboarding of new employees in the workplace is among the most important and at the same time the most overlooked process in managing human capital. Onboarding is the English term for the introduction as well as the socialization process in new employee development. LÄS MER

 2. 2. Arvidsjaur kommun intranät : Utveckling av prototyp

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett Intranät är en hemsida som kan effektivisera kommunikation och informationsdelningpå arbetsplatsen. Arvidsjaurs kommun saknar i nuläget det och därför har en prototyp förett intranät tagits fram. Hemsidan har gjorts i WordPress på en virtuell maskin med operativsystemet Ubuntu. LÄS MER

 3. 3. Integration av nyanlända/utrikesfödda ingenjörer i byggsektorn : En studie utifrån nyanlända/utrikesfödda ingenjörers perspektiv gällande att integreras i byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Semir Rujovic; Arif Mohammad; [2020]
  Nyckelord :High skilled immigrants; workplace integration; cultural diversity; construction; Högutbildade invandraringenjör; integration på arbetsplatsen; kulturell mångfald; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sweden has a long tradition of refugee immigration to the country and with labor skillshortage that exists in the construction sector, larger construction company in Swedeninitiated to start recruitment and education program to integrate high skilled immigrantengineers into their company.The purpose of this study aims to investigate how immigrants’ engineers experienceintegration in the construction sector by examining two different construction companies'programs in Sweden. LÄS MER

 4. 4. En kommuns integration på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur en enskild kommun arbetar för att etablera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Edsvik; [2019]
  Nyckelord :Integration; labor market; shortage of professions; establishment; foreign background; Integration; arbetsmarknad; bristyrken; etablering; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva hur man arbetar med att integrera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden och vilka problem som kan uppstå. Problemformuleringen grundar sig i hur en enskild kommun ska kunna komma att lösa matchningen av en viss grupp av personer som står utanför arbetsmarknaden med företag på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Det kommer aldrig hända mig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Simon Borgqvist; Emelie Molin; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; substansbrukssyndrom; beroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är en sjukdomsdiagnos vars utveckling beror på biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Denna sjukdom drabbar även sjuksköterskor. Detta innebär en allvarlig personlig hälsorisk och en säkerhetsrisk i vården. Beroendesjukdomen påverkar sjuksköterskans relationer med anhöriga, kollegor och patienter. LÄS MER