Sökning: "integration."

Visar resultat 1 - 5 av 6279 uppsatser innehållade ordet integration..

 1. 1. Why Overlapping Regionalism? Drivers of Zambia’s dual memberships in COMESA and SADC: A pluralism of perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Robin Alnäs; [2019-09-20]
  Nyckelord :overlapping regionalism; overlapping memberships; regional integration; Africa; Zambia; COMESA; SADC; spaghetti bowl;

  Sammanfattning : In contrast to current global trends, Africa seems more determined than ever to come together. But as African governments and political leaders recurrently cite regional integration as a top priority, their persistent commitment to multiple overlapping regional organizations (ROs) seems perplexing. LÄS MER

 2. 2. “Am I What You See?” Unaccompanied Afghans in the Swedish media and their integration prospects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nazifa Alizada; [2019-09-16]
  Nyckelord :unaccompanied Afghans; migration; integration; media representations; Swedish media; perception of representation;

  Sammanfattning : This thesis deals with representation of unaccompanied Afghan immigrants in the Swedishmedia. In the post-2015 context, unaccompanied Afghans have gained tremendous mediaattention in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Färdigintegrerad på arbetsmarknaden? - En skildring av krav och förutsättningar för att kliva in och stanna kvar på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linus Adolfsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbete; arbetsmarknad; egenmakt; integration; nyanlända; social kompetens;

  Sammanfattning : Syfte ochfrågeställningar:Syftet med denna uppsats är explorativt och avser att undersöka närtjänstemän vid en kommunal förvaltning anser att nyanlända är färdigintegrerade. Studien ställer följande frågeställningar:- Vilken är den etablerade förståelsen av integration blandtjänstemän vid en kommunal arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsförvaltning?- Vilka krav framträder för nyanlända vad gäller att bliintegrerade på den svenska arbetsmarknaden?Teori: Pierre Bourdieus teorier om symboliskt kapital, habitus och fält. LÄS MER

 4. 4. Labour Market Integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elizabeth Pavez Bravo; [2019-08-08]
  Nyckelord :Labour market; economic integration; social integration; self-sufficiency; human capital; social capital; refugees; migrants; Establishment Programme; labour market policymaking; national economy; Sweden;

  Sammanfattning : In this study, the author explores the stories of twelve refugees and their experiences after having attended the Establishment Programme, a Swedish labour market integration policy. The personal narratives and the Establishment Programme were analysed through qualitative methods; semi-structured interviews and thematic analysis. LÄS MER

 5. 5. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER