Sökning: "integration"

Visar resultat 1 - 5 av 8962 uppsatser innehållade ordet integration.

 1. 1. LEVERAGING OPEN DATA AND SEMANTIC WEB TECHNOLOGIES FOR COURSE RECOMMENDATION A case study of a university in Sweden

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fabian Bunke; Joakim Eineving; Thor Axell; [2023-11-16]
  Nyckelord :Knowledge graphs; Open data; Course Recommendation; SPARQL; RDF; Semantic web technologies; Linked data;

  Sammanfattning : Navigating the vast amount of information online is often challenging. This is apparent within the domain of higher education, where the sheer quantity of courses and programs on offer can be overwhelming. LÄS MER

 2. 2. Towards Another Closet?! The Social Integration-related Experiences of Georgian LGBTQ+ Asylum Seekers in Berlin, Germany.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tamazi Sozashvili; [2023-11-03]
  Nyckelord :LGBTQ asylum seekers; Social Integration; Intersectionality; Georgia; European Union.;

  Sammanfattning : Georgia is among the top 10 nationalities who seek asylum in the EU. Despite not existing the official statistics, LGBTQ+ individuals, too, flee from Georgia due to persecution and discrimination based on sexual orientation and gender identity. LÄS MER

 3. 3. Vägen ut - en kvalitativ studie om de situationer som leverantörer i KROM möter för att integrera arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmiyeh Qassas; [2023-11-02]
  Nyckelord :invandrare; integration; diskriminering; arbetsmarknad; arbetslösa; humankapital;

  Sammanfattning : STOM & KROM är ett arbetssätt för personer som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som leverantörerna i STOM och KROM upplever i strävan efter att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsområde och tidigare arbetslivserfarenhet för arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Cultural studies in multicultural classrooms: Implementing language and culture-reflexive approaches in language acquisition practice How can reflective approaches lead to the advancement of cultural studies in language education for immigrants?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathrin Huemer; [2023-10-31]
  Nyckelord :sociolinguistics; cultural studies; culture- reflexivity; intercultural citizenship;

  Sammanfattning : Aim: This research aims to investigate how the concepts of culture-reflexivity, intercultural citizenship and translanguaging are understood and implemented by language teachers’ who teach cultural studies in multicultural classroom settings of immigrant language learners. This is done by engaging withtwo analytical foci: i) an in-depth examination of the establishment of language and culture-reflexive concepts and the development of intercultural citizenship for immigrant language learners and ii) language teachers’ perceptions of these concepts and their reflective thoughts about application in practice. LÄS MER

 5. 5. “If you think that you will continue to be a cisgender company and all that stuff, you’re mistaken” Exploring the Impact of Employment Discrimination on Individuals with Trans-life Experiences: A Case Study of the GAAT Foundation in Colombia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Luis Leandro Ortega; [2023-10-26]
  Nyckelord :Capabilities; Colombia; Freedom; Intersectionality; Structural oppression;

  Sammanfattning : This study examines the employment discrimination faced by individuals with trans-life experiences in Colombia. It explores the structural factors that contribute to their marginalization and aims to understand the impact of employment discrimination on their well-being and agency. LÄS MER