Sökning: "integrationsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet integrationsprocess.

 1. 1. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 2. “Språket är nyckeln!” : Språkideologier och problemrepresentationer i Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas diskurser om språk kopplat till integration och invandring

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Språk; integration; invandring; språkpolitik; invandringspolitik; integrationspolitik; språkideologi; språkdebatt; språkkrav; kritisk diskursanalys; WPR; transitivitet; grammatiska metaforer.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilka diskurser om språk kopplat till integration och invandring som framträder på Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas webbplatser under insamlingsperioden 2018 och 2019. Studiens syfte är att analysera vilka problemrepresentationer och språkideologiska föreställningar som genomsyrar partiernas diskurser. LÄS MER

 3. 3. Asylpakten – ”ingen kommer bli nöjd”? : En analys av motiven i den politiska debatten om en EU-gemensam asylpakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Jonsson; [2022]
  Nyckelord :EU; asylpakt; asyl- och migrationspolitik; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen 2015 avslöjade stora brister inom EU:s och medlemsstaternas asylsystem. Belastningen på medlemsstaterna var ojämn och gemensamma regelverk ignorerades. LÄS MER

 4. 4. Symtomskattning hos patienter med demenssjukdom i livets slut : en litteraturstudie som beskriver vårdpersonalens erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Mäkilä; Erika Westerling; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Livets slut; Demens; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att livslängden i Sverige stiger, ökar andelen människor med palliativa vårdbehov, det vill säga den vård som ges i syfte att främja livskvalitet när en sjukdom inte längre är botbar. Personer med demenssjukdom är kognitivt påverkade vilket kan medföra utmaningar eller till och med svårigheter när det kommer till vårdpersonalens bedömning och behandling av besvärande symtom. LÄS MER

 5. 5. "Don't speak to strangers!" - A Qualitative Research about Integration Processes in Swedish Elderly Care : Refugee Workers Interaction in Meetings with Swedish Unit Manager Authority

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Mattias Lillvik Starlead; [2022]
  Nyckelord :integration process; unit manager; refugee worker; meetings; peace-building; integrationsprocess; enhetschef; flyktingarbetare; möten; fredsbyggande;

  Sammanfattning : With an influx of refugess to Sweden the scene on the work market has changed for the last six decades. During the 1960's Italians came to work as handicraft labor, in the 1970's lots of Chileans entered Sweden fleeing dictatorship, in the 1990's the war on Balkan drove many refugess north and during the Syrian collapse in 2015 the word integration has rung repeatedly in newspapers and policy documents. LÄS MER