Sökning: "integrativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden integrativ metod.

 1. 1. Kunskap om kvinnlig fertilitet i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Englund; Anna Rask; [2023-02-10]
  Nyckelord :Fertilitet; kunskap; livscykelperspektiv; reproduktiv hälsa; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenskar föder färre barn och senare i livet. Risken med senareläggande av barnafödandet är att det kan bli svårare att bli gravid och att behålla graviditeten, som resultat av detta kan kanske par inte få de barn som önskats. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Blomander; Julia Gunta; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Somatisk vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i dagens samhälle och uppmärksammas i allt större utsträckning. Uppskattningsvis drabbas en av tre personer av psykisk ohälsa under sin livstid. Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som inkluderar olika typer av psykiska besvär och sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Governance and decision-making : Lessons from three French eco-villages

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gwenaël Bertrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a context of rising environmental pressure and slow societal changes in response, the emergence of ecovillages comes as a small-scale solution to actively propose sustainable alternatives to the modern consumerist society. The human factor plays a key role in enabling such ecovillages to last. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av smärtbedömning hos den icke-verbala intensivvårdspatienten - En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adela Behluli; Arijeta Lecaj Behluli; [2023]
  Nyckelord :Intensive care nurse; experiences; pain assessment; non-verbal intensive care patients; pain; Intensivvårdssjuksköterska; erfarenheter; smärtbedömning; icke-verbala intensivvårdspatienter; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande bland icke-verbala intensivvårdspatienter och beror på bakomliggande sjukdomar och behandlingar som de erhåller. Smärtbedömning hos icke-verbala patienter är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan på grund av den icke-verbala patientens oförmåga att uttrycka sig verbalt. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens erfarenheter och hantering av svår luftväg hos vuxna personer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pauline Hällström; Erika Waltin; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; ambulanspersonal; prehospital; erfarenheter; luftvägshantering; svår luftväg.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ambulanspersonal ankommer till olycks- eller sjukdomsplats är sjuksköterskans första uppgift att bedöma, åtgärda och behandla patientens luftväg. Luftvägshantering hos patienter med svår luftväg är en komplex uppgift som generellt är svårare i den prehospitala kontexten jämfört med intrahospital miljö. LÄS MER