Sökning: "integrativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden integrativ metod.

 1. 1. Operationssjuksköterskans omvårdnadsdokumentation inom perioperativ vård: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Tell; Hanna Petersson; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; operating theatre nurses´; documentation; Perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; dokumentation;

  Sammanfattning :  Introduktion: Dokumentation av omvårdnad är varje sjuksköterskas skyldighet och ansvar enligtPatientdatalagen (SFS 2008:355). Operationssjuksköterskan dokumenterar omvårdnad och information utifrån den perioperativa vårdprocessen. Tydlighet i dokumentationen kan säkerställainformationsflödet mellan olika vårdgivare. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relation - konsekvenser för kvinnors hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Keskinen; Inna Kvarnström; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Women s health; Physical health; Mental health; Quality of life; Våld i nära relation; Kvinnors hälsa; Fysisk hälsa; Mental hälsa; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund   Våld i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem vilket leder till ett flertal negativa hälsokonsekvenser för kvinnor. Våldet påverkar kvinnor både fysiskt och psykisk, i form av direkta skador och ett stort psykiskt lidande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av symtomlindring vid palliativ vård i hemsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Kvist; Marita Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home care services; Nurses; Nursing home residents; Palliative care; Symptom management.; Erfarenheter; Hemsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Symtomlindring; Vårdboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor inom hemsjukvård har till uppgift att bland flera andra arbetsuppgifter även symtomlindra patienter med palliativt vårdbehov som lider på grund av fysiska, psykiska, psykosociala eller existentiella orsaker. Palliativ vård innebär ett personcentrerat synsätt där kärnan ligger i att se hela människan och inte bara sjukdomen eller det för stunden framträdande symtomet. LÄS MER

 4. 4. Från tabu till holism: Sjuksköterskors upplevelse av samtal om sexualitet med patienter : - En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Viktória Németh; Helga Törneryd; [2021]
  Nyckelord :upplevelse; samtal; sexualitet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet och sexuell hälsa tas sällan upp på sjuksköterskeutbildningen, trots dessas betydelse för välbefinnande och livskvalitet. Sjuksköterskor ansvarar, genom sin kompetens i kommunikation och omvårdnad, för att främja välbefinnande hos patienter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av hur sexuella trakasserier från patienter påverkar omvårdnaden : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Ida Bjärnetoft; Idun Billing; [2021]
  Nyckelord :omvårdnad; patienter; sexuella trakasserier; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem. Den som blir utsatt för sexuella trakasserier bestämmer om det är en kränkning, det kan vara kommentarer, blickar eller oönskade komplimanger. Bilden av sjuksköterskan har varit sexualiserad genom historien, vilket beror på medias starka inflytande. LÄS MER