Sökning: "integrerad rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden integrerad rapportering.

 1. 1. Integrerad rapportering eller Business as usual? - En fallstudie av processen integrerad rapportering inom Sveriges största revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Danielsson; Nora Lynghed; Linnea Vester; [2021]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; revisionsbranschen; ramverket; hållbarhet; intressenter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med rapporten var att granska Sveriges fem största revisionsföretag för att avgöra hur långt de kommit i processen integrerad rapportering, samt identifiera vilka faktorer som kan ha påverkat. Teoretiska perspektiv: De perspektiv som har utgjort rapportens teoretiska grund är primärt intressentmodellen, legitimitetsteorin och . LÄS MER

 2. 2. Integrerad eller separat hållbarhetsrapportering? : En studie om formen på hållbarhetsrapportering och dess påverkan på företags ESG-betyg samt aktiepris.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Engvall; Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Integrerad rapportering; Separat rapportering; ESG-betyg; Aktiepris;

  Sammanfattning : Det finns höga förväntningar på de svenska företagens hållbarhetsrapporter, men formen på dessa kan se olika ut. Årsredovisningslagen i Sverige skiljer på två rapporteringsformer där företagen antingen kan publicera hållbarhetsrapporten integrerad alternativt skild från årsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar företags frivilliga tillämpning av Integrerad rapportering : En kvantitativ studie som undersöker hur kulturella och företagsspecifika faktorer påverkar företags användning av Integrerad Rapportering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Fredriksson; Alena Stitkovac; [2020]
  Nyckelord :Integrerad rapportering; frivillig redovisning; Hofstedes kulturella dimensioner; företagsstorlek; lönsamhet; legitimitetsteorin; institutionell teori;

  Sammanfattning : Background: Integrated reporting reflects how a company’s governance, strategy, results and future prospects together with their business model create value in the short, medium and long term. It is a voluntary report to establish. Four factors will be examined to investigate what affects companies voluntary reporting of IR. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som far illa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Bobrowsky; Alis Endro; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelse; barn som far illa; känslor; barncentrerad omvårdnad; relationer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor väljer att avstå från rapportering gällande barn som far illa på grund av rädsla, trots medvetenheten gällande anmälningsskyldighet. Vid fall rörande barn som far illa har sjuksköterskor i sin yrkesroll ett ansvar för att ta kontakt med socialstyrelsen samt möta barnet genom barncentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. Integrated Reporting in swedish organizations : motives for implementation, benefits and challenges

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Laggren; Saga Larsson; [2019]
  Nyckelord :corporate reporting; integrated reporting; institutional theory; integrated thinking; legitimacy theory; swedish organizations; stakeholder theory; standards; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability reporting has increased over the years due to stakeholder demands. Traditional sustainability reports have an isolated approach to sustainability and disclose information regarding social and environmental issues separate from the financial report. LÄS MER