Sökning: "integrerade elever och utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden integrerade elever och utbildning.

 1. 1. Lärares attityder och arbete kring inkludering och anpassning till individintegrerade särskoleelever i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Engelbertsson; Maria Forslöf; [2020]
  Nyckelord :individintegrerade särskoleelever; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ undersökning; lärare; systemteori;

  Sammanfattning : I den här studien har fokus lagts på att ta reda på hur elever med en utredd intellektuell funktionsnedsättning (IF) fungerar och klarar att vara integrerade i grundskolan och det utifrån ett lärarperspektiv. Studiens syfte var att undersöka och lyfta fram kunskap om hur grundskollärare ser på sin undervisning i mötet med elever med diagnosen IF och att undersöka deras inställning till individintegrerade särskoleelever i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. “Alla människor har rätt att finnas, alla människor har rätt att synas” : – Om integrering av elever i grundskolan och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingela Sjögren; Hanna Lindahl; [2020]
  Nyckelord :funktionsnedsättningar; integrering; intervjustudie; skolformers lärmiljö; specialpedagogiska perspektiv; stödinsatser;

  Sammanfattning : Alla elever ska ges goda möjligheter till utveckling och lärande samt en likvärdig utbildning oavsett i vilken skolform de undervisas. För elever med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning eller svag teoretisk begåvning kan integrering i annan skolform bli aktuell. LÄS MER

 3. 3. "Jag tror inte de har en susning om hur bra vi löst det" : undervisningsorganisationen för integrerade elever mottagna i grundsärskolan med undervisning i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Burholm; [2019]
  Nyckelord :Co-teaching; curriculum for pupils with intellectual disabilities; inclusive classrooms; inclusive education; integrated pupils; intellectual disabilities; teaching organization; Grundsärskolans läroplan; medundervisning; inkluderande klassrum; inkluderande undervisning; intellektuell funktionsnedsättning; undervisningsorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och rektorer organiserar undervisningen för den integrerade grund-särskoleeleven samt vilka förutsättningar för inkludering som finns. Med hjälp av klassrumsobservationer och in-tervjuer söktes svar på följande frågeställningar: Hur organiseras undervisningen, vilka förutsättningar för inkludering finns, hur beskriver lärare och rektorer samarbetet mellan lärare, resurspersoner och speciallärare samt vilken kunskap om grundsärskolan finns på skolorna? Teoretisk förankring utgörs av Lundgrens ramfaktorteori (1972), relationell pedagogik enligt Aspelin (2013) samt de specialpedagogiska perspektiven, individperspektiv och relationellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Rekommendationer från medicinska experter till lärare i samband med utredning av elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Andersen; Annika Hysing; [2019]
  Nyckelord :inkludering; lärmiljö; experter; rekommendationer;

  Sammanfattning : En skolgång med bra kvalitet, oavsett om du har en diagnos som påverkar skolgången eller inte, är en viktig skyddsfaktor i livet. Elevernas olika förutsättningar påverkar arbetet i skolan och en diagnos från en medicinsk expert har ofta en större tyngd i samhället (och skolan) än en pedagogisk. LÄS MER

 5. 5. Extra anpassningar för elever som läser enligt särskolans kursplan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Charlotte Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; extra anpassningar; integrering; sammanhållen klass; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Som elev mottagen i särskolan kan du ha integrerad skolgång i grundskolan eller gå i sammanhållen klass. Extra anpassningar är ett stöd som ska ges inom ramen för den ordinarie undervisningen för att en elev ska kunna nå de lägst ställda kunskapskraven i ett ämne. Det står i Skollagen och gäller för elever i alla skolformer. LÄS MER